مکافات سفر به فلسطین اشغالی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Nov-2011
 

"نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دوشنبه با تصويب كليات طرح تشديد مجازات مترددان به فلسطين اشغالی و اصلاح ماده ٣۶ قانون گذرنامه، جزئيات اين طرح را نيز به تصويب رساندند.

با اصلاح ماده ٣٦ قانون گذرنامه مقرر شد هر ايرانی كه به فلسطين اشغالی تردد كند به حبس از ٢ تا ٥ سال و از محروميت از داشتن گذرنامه از ٣ سال تا ٥ سال محكوم شود. "

به عبارت دیگر؛ مجازات های پیشین برای جلوگیری از مسافرت ایرانیان به "فلسطین اشغالی " کارساز نبوده و حالا با "تشدید مجازات " امید دارند که جلوی این تردد را بگیرند.

ولیکن محتملاً حضرات باید بیشتر نگران تردد و انجام عملیات دقیق تخصصی ضد تروریستی بعضی از سکنۀ محلۀ موساد "فلسطین اشغالی " به ایران در اشغال اسلامیستها باشند و نه مسافرت ایرانیان آزاده به کشور متحد استراتژیک ایران و ایرانی دوست و آزاد اسرائیل.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

سرزمین مبارک مسجد الاقصی

Tavana


ای کاشکی که عقلی در کار بود و منتصبان مجلس! لحظه ای آشغالات فکری خود را به کنار گذاشته و بیاد می آوردند که مسجد الاقصی در سرزمینی است مبارک و نه در سرزمین فلسطینی. و کاشکی یک لحظه تصور میکردند که اگر سفر به آن سرزمین را آزاد گذارند چه <بهار اسرائیل> پر برکت و زودرسی بروز خواهد کرد!
"منزه است آن [خدايى] كه بنده ‏اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد الاقصى كه پيرامون آن را بركت داده ‏ايم سير داد تا از نشانه ‏هاى خود به او بنمايانيم كه او همان شنواى بيناست"   (قرآن ۱۷:۱)