فحاشان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Nov-2011
 

فحاشی و دیگر آداب لمپن پسند را "امام راحل " وارد کردار و گفتار سیاسی و دیپلماسی عمومی نظام پربرکت کرد و دیگر بزرگ و کوچک این قوم منجمله سردار چاپندگی و سوگلی از چشم افتاده در مقام "رئیس جمهور" هرچه بی پرواتر این خصلت را به نمایش گذاشتند.

ولیکن این وسط حق خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر؛ که به قول سایت رسمی خودشان ماشاءالله "ولی امر مسلمین جهان" هم تشریف دارند، چنان که باید و شاید ادا نشده. دو نمونه:

" كسانی كه دم از مذاكره با امريكا مي زنند، يا از الفبای سياست چيزی نمی دانند، يا الفبای غيرت را بلد نيستند؛ يكی از اين دو تاست."*

این یکی را هم همین چند روز پیش صادر فرمودند:

" هم آمريكا، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژيم صهيونيسی در اين منطقه بداند ..."

گرچه اسلامیستها مدعی پیروی از آرمان والای گفتار و کردار و پندار نیک ایرانیان هستند؛ به تجربه ثابت کرده که از این خصایص مبری میباشند.

تبریک

* در پی اعتراض به این حرف در نامه­ای سرگشاده؛ قاسم شعله سعدی گرفتار شد و اکنون دارد از مزایای سویت­های اوین لذت میبرد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

فحاشان

HHH


مشدی، خودت هم دست کمی‌ از آنها نداری، ۲ سال هست که داری به اونها فحاشی میکنی‌ ولی‌ اون رو واسه خودت توجیه میکنی‌ همونطوری که اونها "سگ نگهبان" رو توجیه می‌کنن. اگر یک حیوونی در توی زندان ملت رو شکنجه میده یا تجاوز میکنه نمیتونی بری به تمام یک قوم بگی‌ رپیست. خودت هم از همون گروه بی‌-کلاس هستی‌


Tavana

از سر و ته گشاد!

Tavana


همچنان که کلماتی نیک! چون اسلامیست و صهونیست و غیره را همان از سر وته گُشادان ابداع کرده اند که کردار و پندار نیک! خود را در پشت آنها پنهان کنند اختراع این عناوین خبیث توسط ولایت سازان هم نشانه از پنهان کردن قلوب پاک و سلیم! است در پشت ادعای مسلمان بودن آن جماعت!
و مَثَل سخنى ناپاك چون درختى ناپاك است كه از روى زمين كنده شده و قرارى ندارد (قرآن ۱۴:۲۶)