درگذشت زودهنگام ابرمرد

Fred
by Fred
16-Nov-2011
 

چهل و هشت سال بیشتر عمر نکرد؛ بی سواد و از خانواده­ای تهیدست. در برهه­ای از زندگی راهزنی از نوع عیاران میکرد.

بخاطر خدمات بی شائبه به کشور در تاریک­ترین دوران استبداد داخلی و خارجی؛ این بزرگ مرد ایرانزمین، فرزند خطۀ آذربایجان، از مردم لقب "سردار ملی " گرفت؛ نقطه مقابل سرداران ایرانی کُش صدتا یک غاز نظام پربرکت اکنون بود.

امروز نود و هفتمین سالروز درگذشت زودهنگام آن ابر مرد، سردار ملی ستار خان، است.

آنهاییکه در این روزگار تلخ ناجوانمرد سالاری دل نگران ایران و ایرانی هستند؛ دل قوی دارند که به شهادت تاریخ؛ مردان و زنان شجاع در اعماق خاک ایرانزمین ریشه دارند.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

ناجوانمردان درباری!

Tavana


تبریک و یا تسلیت چه فرقی میکند گفتن در این دورانی که نامردانی که دل به دخالت نظامی بیگانه در وطن بسته اند به ذکر بزرگمردان تاریخ کشورمان پرداخته و روزی ۲ بار در حال رنده کردن پیاز یک دریا اشک میرزند!
هر دم ازاین سو شعاری رسد
کهنه تر وکهنه تری می رسد