سیلی آبدار روح الله کبیر

Fred
by Fred
17-Nov-2011
 

اول این بخش از بیانیه پایانی بیش از ۲ هزار نفر از دانشجویان ۱۰ استان کشور را که در مقابل تأسیسات هسته­ای یو سی اف اصفهان حلقه انسانی تشکیل دادند مرور بفرمایید:

"...فرزندان انقلابی روح الله کبیر (ره) ضمن برحذر داشتن همه مستکبران از هر گونه حماقت نسنجیده برای دست اندازی به منافع مستضعفان به خصوص ملت قهرمان ایران اعلام می دارند ، شک نکنید در صورت هرگونه ماجراجویی، پاسخ خود را با مشت های گره کرده و سیلی های آبدار ملت هایی که سال های سال در فکر انتقام ظلم بوده اند، دریافت خواهید کرد."

مطمئناً مستکبرین از ترس دریافت "سیلی های آبدار " هم که شده؛ دست از پا خطا نخواهند کرد.

ولیکن، آیا "ستمشاهی" با بهای بسیار سنگین از ایران برچیده شد تا حاج آقا روح الله، پدر انقلابی شما نازنین "دانشجویان" با نزاکت، لقب پادشاهی "کبیر" بگیرد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

   "The Cyber Soldiers

by vildemose on

 

 "The Cyber Soldiers of the Supreme Leader has a new post. The caption reads "Just one depot shook all of Tehran, See what will happen if it falls day and night on Tel-Aviv"

یه انبارش تهران رو لرزوند...

_________
یه انبارش تهران رو لرزوند

ببین اگر شبانه روز روی تل آویو بباره

چی میشه 

 

 

"It is the chain of communicat­ion, not the means of production­, that determines a social process."

-- Robert Anton Wilson


Tavana

سیلی محکم کشکی!

Tavana


۲۵۰۰ سال و بیشتر در بردگی و در یوغه و زنجیر <غرور فردی> و <کبیر پرستی> بسر بردن نتیجه اش هم این نمایشات و این نگارشات رقت انگیزاست حال چه بصورت بلاگ نویسی یک فرد شاه پرست در برون از تشک باشد و چه بصورت مریدان چشم و گوش بسه در داخل تشک. آن کبیر (ره) هم یک حرف سیل مانند را که بعدأ سانسور شد از ته قلب گفت و آن سیلی دردناک این بود: <مُستکبَر باید مستضعف بشَه و مستضعف مستکبر>. اینهم امروز تحقق آن آرزو. انقلاب هم مثلی کارهای دیگر ما ملت <کشک> بود. و <کشک> را هرجور منقلب کنی و برگردان هم بنویسی باز میشود <کشک>.!!

تسلیت