ایرانیان مهدورالدم هستند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Nov-2011
 

پیشتر در چندین و چند مورد؛ برای نمونه اینجا و اینجا؛ راجع به تسریع پروژۀ ملکوتی کردن خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی دو دستی تقدیم شده بود.

به گزارش "نسیم آنلاین" در تجمع " بسیج و اصحاب رسانه" در سالن همایش‌های صدا و سیمای نظام پربرکت؛ حجت الاسلام والمسلمین حاج علی آقا سعیدی، نماینده خدایگان علی آقا رهبر در سپاه گفته:

.هیچ تفاوتی بین حکم پیامبر، امام معصوم و ولی فقیه وجود ندارد.

کسانی که در عرصه تخریب انقلاب اسلامی و اسلام قرار می گیرند، مهدور الدم هستند، از این قبلی می توان به منافقین در اول انقلاب و فتنه گران سال ٨٨ اشاره کرد."

به عبارت دیگر؛ نه تنها خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در ردیف پیامبر تشریف دارند، یعنی خودش است، مخالفان را میشود بدون کوچکترین عواقبی کشت، دقیقاً همان کاری که سی و سه است که رژیم پربرکت با ایرانیان کرده است. این مجوز قتل عام دیگری است.

خواجه چون بيلی به دست بنده داد

بی زبان معلوم شد او را مراد

تنها چاره؛ تلاش بی امان در سرنگونی همه اسلامیستها، "اصلاح طلب " و غیره است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shazde Asdola Mirza

هیچ تفاوتی بین حکم پیامبر، امام معصوم و ولی فقیه وجود ندارد

Shazde Asdola Mirza


Agreed ... All of them are total B.S.