سیف الاسلام دستگیر شد؛ نکشیدش

Fred
by Fred
19-Nov-2011
 

دقیقاً یکماه و دو روز پیش در واکنش به قتل فجیع معمر قذافی بدست انقلابیون لیبی نوشته­ای تقدیم شد که لُب کلام این بود:

" آنانی که دلبستگی به دموکراسی دارند؛ باید سعی کنند تا بر حس انتقام گیری که بسیار طبیعی نیز میباشد غلبه کرده و برقراری قانون را بهترین نوع انتقام بدانند."

شبکه الجزیره گزارش میدهد که پسر قذافی، سیف الاسلام؛ که بدلیل اعمالش مورد تنفر قاطبۀ مردم لیبی میباشد؛ در خاک لیبی دستگیر شده و در چنگ مسئولین آن کشور میباشد.

اگر میشد قتل معمر قذافی با آن نحوه رفتار شرم انگیز با او را با هر دلیل و برهانی منجمله غلیان انتقام گیری در شور انقلاب و دیگر از ایندست بهانه ها رفع و رجوع کرد؛ این بهانه در مورد پسر او سیف الاسلام دیگر راه به دهی نمیبرد. دولت انتقالی بر سر کار است و متهم توسط مأموران آن دولت دستگیر شده است.

ای کاش برای تجربه دیگران و برای تطهیر نام کشور لیبی؛ دولت موقت که خود را اسلام گرا معرفی کرده است این متهم را طبق دادخواست دیوان کیفری بین المللی به آن مرجع قانونی تحویل دهد تا دیگر آقا زاد­ه­های منطقه که در ایران هم کم نیستند، ببینند که عاقبت اعمالشان مرگ در چند ثانیه نمیباشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

حالا ببین من چی‌ خدمتت عرض می‌کنم

پندارنیک


 

 

اگه یکیشون کشتنی باشه، همین پدر سوخته هستش که باباشو متقاعد کرد تا تعامل با غرب رو شروع کنه و زراد خونه اتمیشو منهدم.


rtayebi1

true to that

by rtayebi1 on

true to that.