عید تاجگذاری

Fred
by Fred
20-Nov-2011
 

این روزها که مصادف بود با سالروز حدیث قدیر خم در جریان حج الوداع حضرت محمد، یا به زعم حضرات نظام پربرکت " عید بزرگ اکمال دين و ابلاغ ولايت"؛ مراسم عمامه گذاری در سراسر اماکن تولید صنف "روحانیون" انجام شد.

به گزارش حوزه نیوز؛ در مراسم عمامه گذاری ١٥٠ عدد در اصفهان که ماشاءالله صاحب عمامه شدند؛ یکی از بزرگ عمامه داران به آنها حرف پر معنایی زده:

"آیت الله العظمی مظاهری در مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب اصفهان، عمامه روحانیون را تاج ملائکه عنوان کردند."

به عبارت دیگر؛ با در نظر گرفتن طرز برخورد این قوم با ایران و ایرانیان، عمامه همان تاج است با امتیازات و مزایای مربوطه با این فرق اساسی که اکنون بر سر جنس از ما بهترون میباشد.

ولیکن؛ شواهد امر دلالت بر دلزدگی شدید قاطبه مردم ایرانزمین از عملکرد این تاجداران ملکوتی دارد و دور نیست که به همانجا اعزام شوند که عرب نی انداخت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of vocabulary...

by پندارنیک on

 

 

غدیر با "غ" هستش.........که مسئله‌ای  نیس...به هر حال اشتباه مال
آدمیزاده، مشکل تو نازنین با "قاف" قاطبه هستش...نه در املا، بل در
معنا ‌......