سپلشک علی آقا رهبر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Nov-2011
 

از خدا پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه که اوضاع نظام پربرکت در ممالک محروسۀ ام القرای اسلام ناب محمدی و شرکاء حسابی خیطه.

از یکطرف دست سپر بلاشون "اصلاح طلبا" رو از پاتیل کوتاه کردن و خیلیهاشونو هجرت دادن به بلاد کفر تا به رتق و فتق امورات اپوزیسیون برسند، و حالا افتادن به مشت و مال همدیگه تو ام القرا و حسابی بلانصبت، بلانصبت آن قبرس زاده، حمار اندر حماری شده که طلبه آیت اللهشو نمیشناسه.

از طرف دیگه اون اشانتیون ناپلئون حرفای بودار راجع به نفط مفت میزنه و گرگ پیره هم بده بستون صرافیهاشو با ام القرا قدغن کرده و ینگه دنیا هم یه فس فس هایی تو این مایه ها میکنه.

تو این هیر و ویر هم چهارتا استوار شیره­ای هی برای بقیه شاخ شونه و خط و نشون میکشند فکر میکنن همه دنیا عین رعایای ام القرا بی پشت و پناهند وخبر ندارند یحتمل چنانش بکوبند با گرز گران که سولاخ موش براشون بشه متل قو.

به عبارت دیگه، برای آسید علی آقا رهبر و دیگر اسلامیستها حکایتِ؛ سپلشک آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز در آیده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fozolie

همگی روفوزه

fozolie


اصل شعر :

سه پلشت آید و زن زاید و مهمان برسد
عمه از قم آید و خاله ز کاشان برسد
خبر مرگ عموغلی برسد از تبریز
نامه ی رحلت دائی ز خراسان برسد
صاحب خانه و بقال محل از دو طرف
این یکی رد نشده پشت سرش آن برسد
طشت همسایه گرو رفته و پولش شده خرج
به سراغش زن همسایه شتابان برسد
هر بلائی به زمین می رسد از دور سپهر
بهر ماتم زده ی بی سر و سامان برسد
اکبر از مدرسه با دیده ی گریان آید
وز پی اش فاطمه با ناله و افغان برسد
این کند گریه که من دامن و ژاکت خواهم
آن کند ناله که کی گیوه و تنبان برسد
کرده تعقیب زهر سوی طلبکار مرا
ترسم آخر که از این غم بلبم جان برسد
گاه از آن محکمه آید پی جلبم مامور
گاه از این ناحیه آژان پی آژان برسد
من در این کشمکش افتاده که ناگه میراب
وسط معرکه چون غول بیابان برسد
پول خواهند زمن من که ندارم یک غاز
هرکه خواهد برسد این برسد آن برسد
من گرفتار دو صد ماتم و "روحانی" گفت
سه پلشت آید وزن زاید و مهمان برسد

Mr. Fozolie


Mardom Mazloom

نه؛ نمرشون ایندفعه ۱۴ است !! چون شعر رو هم اشتباه نوشتن

Mardom Mazloom


صحیحش اینه:


زپلشک آید/ و زن زاید/ و خ .ر. میرد /و مهمان عزیز از در رسد


پندارنیک

۱۶

by پندارنیک on

 

بلانصبت

نفط 

شیره­ای

ز در آیده