وضعیت نامناسب گلشیفته فراهانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Nov-2011
 

پیش از این در چندین نوبت راجع به خصومت حضرات نظام پربرکت با گلشیفته فراهانی؛ هنرپیشه و هنرمند خوش آوازۀ ایرانی تازه به جهان آزاد آمده که بسرعت مورد توجه هنر شناسان در سطح جهانی قرار گرفته مطالبی تقدیم شد؛ منجمله در اینجا و اینجا و اینجا.

به بهانه "جشنواره فیلم کردی لندن" حضرات یکبار دیگر سراغ لجن پراکنی علیه گلشیفته رفته­اند:

"بی بی سی درباره فیلم «اگه بمیری می کشمت!» گفت: «این فیلم گرچه گاهی اشک تماشاچیان را درمی آورد اما با زبان کمدی، آن ها را بارها می خنداند و بسیاری از تابوهای فرهنگی و مذهبی خاورمیانه! را به چالش می کشد».

شایان ذکر است، گلشیفته فراهانی، که پیش از این در چندین فیلم هالیوودی نقش ایفا کرده بود در این فیلم بدون حجاب و با وضعیت نامناسب بازی کرده است.

گفتنی است، شبکه بی بی سی در راستای سیاست اسلام ستیزی، با انتخاب سوژه های ضد دینی تلاش می کند موج اسلام خواهی مردم منطقه را به همراه بایکوت خبری کمرنگ جلوه دهد."

عصر اطلاعات و ماهواره و اینترنت و دیگر وسایل اختناق شکن است و نظام پربرکت زن ستیز،ایرانی کُش و ایران ویران کُن هنوز در دروغ ورزی زور میزند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tiger Lily

Après Fred et le sourire de Golshifteh

by Tiger Lily on


پندارنیک

This is my question...

by پندارنیک on

 

Has she ever done a role unrelated to or outside of her ethnicity? "Real stars" could have never shone, if they were confined to some limited characters from  the Jewish ghettos ..............Are you sure she is not being abused in this sense?..........................To be honest with you, I don't care much, but with kind of "Golshifteh fetish" that you're seemingly exhibiting, you should pick up the phone and have a kosher or possibly Yiddish words with her agent.........