توحش آذربایجان

Fred
by Fred
25-Nov-2011
 

خبر قتل رافق ناظر اوغلو تقی‌زاده مشهور به رافق تقی لی، پزشک و نویسندۀ منتقد اسلام موجب خرسندی حضرات اسلامیست نظام پربرکت خصوصاً مقلدین صادر کنندۀ فتوای قتل او "آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی" شده است.

مسئولین منطقه بزور از ایران جدا شدۀ اَران (جمهوری آذربایجان) و شخص رئیس جمهور مادام العمر و موروثی آنجا که این آزاده را چند سالی برای ابراز عقایدش زندانی و سپس با علم به قصد وحوش در قتل وی او را بی پناه و محافظ گذاشتند هم در قتل او شریک جرم میباشند.

سئوال:

آیا زمان آن نرسیده که برای ایندست قاتلان حکم جلب بین المللی صادر شود؟

آیا آزادگان مسلمان نباید این توحش را علناً محکوم کنند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
rtayebi1

Yes Yes Yes

by rtayebi1 on

All human beings should condemn these kind of barbaric acts. When I hear this kind of news it boils my blood. I like to do something, but I feel so helpless.


Maryam Hojjat

Yes, IRR/IRI & Aran Government are

by Maryam Hojjat on

responsible for his murder.  SHAME ON ALL ISLAMIST CRiminals.