لیسانس پاچه خاری

Fred
by Fred
27-Nov-2011
 

پیش از این مطلبی در مورد لیسانس مفتخوری تقدیم شد؛ این هم خبر جدید در همان راسته، "لیسانس مداحی".

نظام پربرکت است و مخالفت با علوم انسانی و تبدیل آن به علوم " مناسب فرهنگ ایرانی اسلامی" و ایجاد سد در برابر پیشرفت ایران و ایرانی و علاقۀ مبسوط به ربط دادن همه چیز به حوزه و علوم پاچه­خاری.

این آقا مصطفی هم دارد روی مدرک تحصیلی در مقطع دکترا کار میکند.

پ.ن. این حاج آقا هم که "از جماران تا منهتن" کار میکند در این کار فوق دکترا دارد و داداشاش هم اینکاره اند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

لیس وزنی!

Tavana


۲۵۰۰ سال و بیشتر تاریخ پر از <اُفت و خوار> (ببخشید افتخار!) را مگر میشه همینطوری کنار گذاشت؟ پا لیسی و دست لیسی و مالش اینجا و آنجای پادشاه و <قبله عالم> و  آقا بالا سران یک سنت قوم غیور! ماست و حرمتش از نون شب واجب تر! خوب چرا این حرفه شریف را خبره ایش نکرد و برای آن مدرک نساخت؟ خود کلمه لیسانس هم شامل <لیس> است و هم میتواند مقدار وزن و یا <آنس> لیس را مشخص کند! چرا که نه؟

تهلیسَت!


پندارنیک

Of fekr mikonam yè chizit mishè

by پندارنیک on

 

 

خوب کاری کردی، نازنین..................اون حرف واو که هیچ خاصیت و
هیچ صدایی که نداره هیچی‌، یه کمی‌ هم شکل عربا و فلسطینی‌ها
هستش........خوب کردی که حذفش کردی پدر سوخته رو..............من جای تو
باشم، دفه دیگه یه جورایی میچپونمش لای شوارلاتان شوریعتی.