قلچماقان اسلام

Fred
by Fred
01-Dec-2011
 

پنج روز پیش از عملیات دوقلوی فتح الفتوح سفارت انگلستان در تهران و غارت آنجا و همزمان "موفقیت" در به گروگان گرفتن ٦ نفر کارمند سفارتخانه در باغ قلهک توسط بسیجیان دانشجو­نما ؛ سردار سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، در مراسم مرکز مقاومت بسیج گفته:

" باید باور داشت که می‌توان با تعمیم الگوی بسیج و سازماندهی بسیجیان جهان اسلام، به قدرت بسیج جهان اسلام دست یافت و اسلام را فاتح جهان کرد.

"به عبارت دیگر؛ حاج آقا سردار که داداش جونش حاج آقا سلمان در انگلستان زندگی میکنه با "تعمیم الگوی بسیج" هوس جهانگشایی و "اسلام را فاتح جهان" کردن داره.

چه بیتر؛ مبارک باشه، ولیکن اول اجازه بدهند قلچماقان عزیز بسیجی از درس و مشق و لت و پار کردن مرد و زن و کودک ایرانی وا مانده خستگی عملیات فتح الفتوح تسخیر سفارت و گروگانگیری از تنشون دربیاد، بعدش تشریف ببرند به تعمیم دادن و الگو بازی و جهانگشایی برای اسلام.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Filty Sardaran e Islam in IRAN

by Maryam Hojjat on

 talk non stop BS.