لذت انتقام گیری ایرانیان

Fred
by Fred
01-Dec-2011
 

حس تنفر از ظالم نه تنها واکنش طبیعی است؛ بل، میتواند بر دوچندان کردن تلاش برای رفع ظلم بسیار مفید باشد. خطر در تبدیل حس تنفر به انتقام­گیری کور است.

میرزاده عشقی:

هر آنچه می کنی، بکن ای دشمن قوی

من نيز اگر قوی شدم از تو بتر کنم

در سی و سه سال گذشته نظام پربرکت به سرکردگی "روحانیت " و کارگزاری غالباً هواداران شارلاتان علی شریعتی بلایی بر سر ایران و ایرانی آورده که نسلهای آینده در هضم و باور واقعیت مشکل خواهند داشت.

بهترین انتقام­گیری از نظام پربرکت و کارگزاران آن برقرای دموکراسی در ایران است تا بیش از همه از حقوق قانونی و بشری آنها پاسداری کند، یعنی همانی که سی و سه سال هرچه در توان داشتند هزینه کردند تا ایرانیان را از موهبت آن محروم نگهدارند.

لقمان ادهم:

ادب از که آموختی؛ از بی ادبان

نظام پربرکت به سرازیری افتاده؛ دور نیست که هنگام انتقام­گیری مثبت فرا رسد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

انتقام­گیری مثبت!!!

Tavana


Congratulations!! Indeed!!

Here we go again with another 'Pure Patriotic Gesture' of our 'long lasting' culture!

Whether one likes it or not 'The Celebrated Regime' is all made up of Iranians & no one but 'Iranians.' They have been in the 'Negative Revenge' line of business for the past 32 year, have not they? 

Not enough! We will have soon 'Reza II' back to set up this time the 'Positive Revenge' line of business for GOD knows how long!!!

Such a long 'schizophrenic' culture you got, gramma 'wolfie!!' 


Maryam Hojjat

Great Vision, Fred

by Maryam Hojjat on

Thanks for daily contribution.  We are close to our goal demise of IRR/IRI.