خامنه ای: سيلی محكمی كه اروپا خورد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Dec-2011
 

خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر دراردیبهشت ۷۶؛

"اروپا خيال نكند كه ما به او احتياج داريم؛ ابداً. ما به اروپا هيچ احتياجی نداريم. ما كشور خودمان را مى‌توانيم بدون اروپا هم اداره كنيم. حالا فرض كنيد، اگر چهار قلم كالاى لوكس و تجمّلاتی از فلان جا مى‌آيد، نيايد؛ چه اهميتی دارد. آنچه كه مورد نياز ملت ماست، در داخل توليد مى‌شود و اگر هم چيزى باشد كه ما لازم داشته باشيم، خيلى از كشورها هستند كه صف كشيده‌اند تا به ما بفروشند."

پس از ترک ایران در پی "قضیۀ قهوه­خانه میکونوس" سفرای اروپا یکی یکی و به ‌تدريج بازگشتند.

خدایگان سال گذشته:

"يك روزى يكى از دولت‌هاى اروپايى نسبت به جمهورى اسلامى اظهار علاقه و ارتباط و اينها مي‌كرد؛ همان دولت سر قضیۀ قهوه‌خانۀ ميكونوس دادگاه تشكيل داد، مسئولين درجۀ يك كشور را در آن دادگاه متهم كرد. دولت‌هاى اروپایی با آنها هم‌دست شدند، همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوانی كردند؛ اينها كه يادمان نرفته. خواستند سيلی بزنند، البته سيلی سخت‌ترى خوردند. از همين حسينيه آنچنان سيلى‌اى خوردند كه بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودند! هر وقت توانستند، آنها درصدد سيلی زدن برآمدند.»

سئوال:

آیا اینبار پس از تسخیر، گروگان گیری، تخریب و تاراج سفارت انگلستان و اقامتگاه دیپلماتهای آن در ایران؛ عاقبت اندیشی جهان آزاد بر طمع مالی آنان خواهد چربید؟

آیا سرانجام، این واقعیت که بدون ایرانی آزاد شده از یوغ اسلامیستها، "اصلاح طلب " و غیره، صلحی در خاورمیانه در کار نخواهد بود را درک کرده­اند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shazde Asdola Mirza

خمینی "مشت محکم" دوست داشت و خامنه‌ای "سیلی‌ محکم" ...

Shazde Asdola Mirza


اون یکی‌ رو که به "جام زهر" خوردن انداختن ... تا سرنوشت این یکی‌ چی‌ بشه.


Tavana

سینه زنی محکم خامنه ای

Tavana


عاقبت اندیشه ای جهان آزاد! (خواننده مرحوم ایرانی) یعنی همان غارت و اشغال و کشت و کشتار راه اندازی در خاورمیانه و افریقا از جهت چپاول منابع طبیعی و ارضای منافع مالی خود. صلح یعنی قطع پای اروپا و دیگر هزار پایان از آن مناطق. آقا پیره هم یک سیلی محکم در رجز خوانی خود به دیگران میزند و یک سینه محکم به خود در روضه خوانیها یش.

تسلیت