اسلام دین بی‌ادب‌ها و آدم‌های نادان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Dec-2011
 

روزهای معینی در سال برای بعضی از اصناف ارزش و بازده بیشتری از دیگر ایام دارد.

برای صنف "روحانیون شیعه" که از این حرفه امرار معاش میکنند؛ یکی از مهمترین این ایام، همان روزهای نهم و دهم ماه محرم است. (تسع = نُه و تاسوعا به معنی نُهم -- عشر = دَه و عاشورا به معنی دَهم).

در این دو روز باز گویی روایات گوناگون و غالباً تحریف شدۀ حوادث نینوا در هزار و خرده­ای سال پیش جزئی از برنامه است و در ضمن استفاده های سیاسی و صنفی در میان این روضه خواندن­ها هم بسیار میشود.

مثلاً به حرفهای حاج آقا حجت الاسلام علیرضا پناهیان در مهدیه تهران در مراسم عزاداری امام حسین (ع) توجه کنید که در دفاع از صنف و سیستم مألوف چه گفته:

" فقط قلب‌های مریض ولایت را نمی‌پذیرند.

حسادت و تکبر نسبت به ولی خدا از رذل‌ترین صفات اخلاقی است.

اسلام دین بی‌ادب‌ها و آدم‌های نادان نیست.

از این به بعد منتظر باشید باسوادهای عالم به اسلام گرایش پیدا کنند."

آن پاچه خاری خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بکنار؛ سئوال:

مگر حاجی فکر میکند باور غالب این است که اسلام دین بی ادبان و نادانان و بی سوادهای عالم است که این حرفها را میزند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

Luke

by Faramarz on

Of all the material on Iranian.com how did you end up choosing this one for Google translate? This is not an easy one for that functionality!

Cheers.


Luke_Mueller

Truly, only Iranian people

by Luke_Mueller on

Truly, only Iranian people can understand this. I used www.translate.google.com to understand whats it all about. Its about Islam. That's all.

  • Online Gambling site Games

    If you're trying to find australian online casino you need to examine all gambling site testimonials and deposit bonuses available.


Tavana

اسلام دین ربانیون و عقلا

Tavana


دین از برای ذکر حق است و تفکر و تعقل در عالم خلقت. نه شیعه دارد و نه شیهه کش. نه رو حانیون و نه ملّا. ربانیون دارد که کتاب خدا (تورات و یا انجیل و یا قرآن) را فقط تدریس میکنند و بس.  نه ولی خدا دارد و نه غیر از خدا مقام معظم و یا عظمایی دیگر را به رسمیت میشناسد. خدا خود از برای ولایت کافی است. عقل و سواد هم اگر باشد در ایام خدا سخنان و نوشته های خود را مملو میکند از شکر نعمات و قدر شناسی حق و نه از ولایت و نه از حکایتهای تکراری و حماسه های خود ساخته.

تسلیت


ahang1001

تنها اسلام

ahang1001


تنها اسلام چنین نیست

همه ادیان دین بی ادب ها و نادانان است

دین را هیچگاه نباید جدی گرفت، جدی گرفتن دین نتیجه اش همین میشود که در حال حاضر در ایران میبینیم...و در اروپای 400 سال پیش سابقه اش بوده است.

 


Maryam Hojjat

Fred, You are Right As Usual

by Maryam Hojjat on

We must stop paying any subsidy to akhoonds in Free IRAN.  limit their activities.  Convert a lot of mosques to library & gyme for young people.  You will see this decrease the number of these moftkharan.


jmyt17

اسلام دین بی‌ادب‌ها و آدم‌های نادان

jmyt17


You are right Fred.For 1,400 years they make a different story year by year.

What we can do with these stupid MULLAH?