مادر ناصالحان "فاحشه خانه" ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Dec-2011
 

بارها درمورد اظهار نظرات ارزشی/اسلامیستی حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان محبوب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، مطالبی تقدیم حضور هنر دوستان شده، آخرین آنها در اینجا.

پس از انتشار نامه سرگشادۀ پنج بانوی بازیگر سینما در اعتراض به ادعای حاجی ارزشی مبنی بر اینکه " سینمای ایران " فاحشه خانه" میباشد؛ در مصاحبه­ای حاجی ارزشی گفته:

"من چوبی را برداشته بودم که بعضی‌ها را ناراحت کرده بود و واکنش نشان دادند."

کارگردان خوش آوازه در سطح جهانی، بانو رخشان بنی اعتماد، در نامه­ای سرگشاده منجمله فرموده­اند:

"... پنج بازیگر جوان که "همه" دخترم بودند، تاب نیاوردند و جوابی محترمانه در شأن خودشان و نه در حد پاسخ به گوینده، دادند.

امروز در خبرها می‌خوانم که گویندۀ دهان‌لجن‌زده، مصداق پاسخ را بلند کردن چوب و فرار گربه‌دزده تعبیر کرده‌است.

من، رخشان بنی‌اعتماد، به عنوان مادر ناصالحان خانواده سینما، نه جواب به یاوه گو ، که بیداد این هرت آباد بی صاحب را ، در میانۀ میدان فریاد می زنم."

به عبارت دیگر؛ چه غم و شرم باشد که در ذم حاجی ارزشی از مردان بازیگر درون کشور چندان خبری نیست؛ ایران از ایراندختان تُهی نشده است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

ایرانیان نادان

Tavana


اکثر ما <تحفه های نتظز> ایرانی نشانه بارزی از اثبات<حراف نادان است و عالِم خموش> بوده و هستیم و خواهیم بود. و این خود به مراتب بدتر از فاحشگی است که بیشتر پنهانی صورت میگیرد. از آن رهبر <معظم> گرفته تا آن نوکر <بی عظمت> همه و همه <لب باده ای> بر دوش کشیده و مشغول  به حرفه این <من> و این <حرفم>. که اگر آن دو را بهم بچسبانیم میشود <مُنحرفم>. آیا پس وقت آن نرسیده قدری <خفه قان> بگیریم؟

تسلیت