زیرش زدن اسلامی

Fred
by Fred
08-Dec-2011
 

گزارش مقطعی وضعیت حقوق بشر در ایران که از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر، احمد شهید، بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر گشته، برای نظام پربرکت بیش از همیشه مشکل آفرین شده است.

مشکل اصلی از آنجاست که احمد شهید، مسلمان است و گزارش او هم بر اساس آمار و ارقام خود نظام پربرکت میباشد و زیرش زدن بسیار سخت؛ برای همین ایندست استدلالات:

"حجت الاسلام ذاكر، عضو كميسيون حقوقی و قضايی مجلس با انتقاد از گزارش مغرضانه احمد شهید، گفت:

قصاص اختیاری است كه اسلام به مردم و خانواده‌ها داده و اين امر اوج دموکراسی را نشان می‌دهد.

بر خلاف ادعاهای احمد شهید حکومت اسلامی اعدام نمی‌كند، بلكه بر اساس موازین اسلامی حكم قصاص به اختيار خانواده‌ها و افراد است.

به همين دلیل نمی‌توان اعدام را از نقاط ضعف حکومت اسلامی به شمار آورد".

سئوال:

زمانیکه "اوج دموکراسی" اسلامی قصاص میباشد؛ این دموکراسی به چه درد میخورد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred