آرزومندان جنگ رهایی بخش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Dec-2011
 

چهارشنبه گذشته داوطلبان نامزدی حزب جمهوریخواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی های خود در تجمع آیپک بشدت سیاستهای اوباما در قبال نظام پربرکت را مورد سرزنش قرار داده و خواهان اتخاذ سیاست تغییر رژیم شدند.

پنجشنبه اوباما در پاسخ به آنها از جمله گفت:

" تمام گزینه¬ها بر روی میز میباشند به این معنی است که من به همۀ گزینه¬ها میاندیشم."

تقریباً شکی وجود ندارد که برنامه تسلیحات هسته¬ای نظام پربرکت مهمترین موضوع سیاست خارجی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود.

خطر جدی وجود دار که بدلایل گوناگون که جنگ طلبی؛ تحریکات تروریستی و برنامه غیرقانونی هسته¬ای اسلامیستها از عوامل اصلی و محاسبات انتخاباتی در آمریکا از عوامل محتمل فرعی میباشند؛ درگیری نظامی صورت گیرد.

برخلاف ادعاهای عجیب و غریب اسلامیستها در مورد توان نظامی و باور به دست و پا بسته بودن آمریکا در این زمان با دیگر درگیریها؛ جنگ در مدت بسیار کوتاهی کار حضرات را یکسره خواهد کرد؛ اگرچه بعضی آرزوی چنین جنگ رهایی بخش را میکنند، ولی بهای آن هرچه ویران¬تر شدن ایران است.

اکنون جنگ از همیشه شدنی¬تر میباشد؛ پیش از وقوع جنگ بر ایران و آمریکا دوستان و فعالان واقعی ضد جنگ و نه لابی¬گران نظام پربرکت است که هرچه در توان دارند در سرنگونی رژیم، "اصلاح طلب" و غیره بدست ایرانیان پا فشاری کنند؛ اینکار شدنی است.
تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred