ویدیو زندگی مجلل ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Dec-2011
 

چند عدد و رقم:

درآمد حاصل از صادرات نفت؛ که غالباً در استان خوزستان قرار دارد، تنها در طول شش و نیم سال گذشته رقمی بالغ بر ٤٧١ میلیارد دلار بوده است.

بر اساس تخمین­های مختلف؛ تا کنون هزینه نیروگاه هسته­ای بوشهر رقمی نزدیک به ٥ میلیارد دلار بوده که البته هنوز به بهره برداری کامل نرسیده و هزینه بخش غنی سازی و تسلیحات غیر قانونی هسته­ای و موشک های قاره پیما مجزا میباشد.

ارقام دقیقی از اختلاس در نظام پربرکت وجود ندارد؛ ولیکن از منازل مجلل، اتومبیل­های چندین و چند صد میلیونی، ویلاهای قصر مانند، زندگی های بسیار مرفه تشکیل داده شده در دیار کفر برای روز مبادا و یک قلم اختلاس افشا شدۀ ٣ میلیارد دلاری؛ با آن ۱۸.۵ میلیارد دلار سفر کرده به ترکیه اشتباه نشود، میشود حدس زد که در طول سی و سه سال گذشته دزدی از اموال عمومی رکن رکین " دولت الله بر رو زمین" بوده است.

آن نازنینان که استدلال میکنند تحریم نفت/گاز/بانک مرکزی و قرنطینه ترابری دریایی در راسته براندازی موجب فشار آمدن به مردم میشود؛ بفرمایند آیا چارۀ دیگری جز تلاش برای سرنگون کردن این نظام پربرکت باقیمانده؟

آیا ایرانیان پاک نهاد در این ویدیو؛ که در بسیاری مناطق دیگر کشور اوضاع چندان بهتر نیست، آدم نیستند که باید از همان آبی بنوشند که گاوها در آن آبتنی میکنند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

گاو های کبیر و آریامهری

Tavana


نویسنده محترم طبق معمول با بازی با لغات تصور میکند که با یک مشت گاو (با طلب بخشش از مقام معظم گاو!) در طرف است. پاکدلی کجا و هالویی و در زنجیر نادانی و جهل بودن کجا. آخر مگر میشود ملتی پاکدل باشد و اجازه بدهد سرباز گماشته بیسوادی بشود رهبر کبیرش و پسر ناخلف و بمراتب بدتر از خودش بشود اعلاحضرت آریامهر بزرگ ارتشدارانش که بعد از هزاران کثافتکاری و تاج گزاری و گرفتن جشنهای مجلل تولد و شاهنشاهی سوپر سوپر مجلل و غارت مملکت بزند به چاک محبت؟. نه این نشان پاکدلی نیست. نشان جهل است و در زنجیر استثمار و استعمار گاو های فربه داخلی و خارجی که در حمامهای سقف طلایی به آبتنی دستجمعی مشغول بوده و هستند و خواهند بود!

تسلیتی آبدار!


Roozbeh_Gilani

tens of billions of petro dollars stolen by Khamenei & his clan

by Roozbeh_Gilani on

back to the subject of blog...

Khamenei is right at the centre of a massive thefft of Iran's oild revenue, all ending up at the secret bank accounts of he himself, his criminal extended family, and every single member of the islamist regime's leadership.

The shameful poverty which is engulfing more and more Iranians on a daily basis, is primarily caused by this incredible theft of Iran's wealth...

"Personal business must yield to collective interest."


پندارنیک

Of numbers.....

by پندارنیک on

Well, this is the catch.............If IRI survived it, it would come out of it more solidified and united.................In a world that China has more dollars than the American Treasury, one has to be careful with the application of the old methods such as wars and sanctions.............Reform, my dear friend, reform is the only way.............it's all Iranian, and it's guaranteed to be effective....