بستن تنگۀ هرمز

Fred
by Fred
16-Dec-2011
 

پیشتر هم گه گاه از این حرفها میزدند، در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سعی هم کردند، ولی پس از تحریم بانک مرکزی از سوی انگلستان و "تسخیر" سفارت آن کشور؛ اول یک "نماینده" مجلس نظام پربرکت حرفش را زد و بعد هم دیگر حضرات.

البته یک در میان هم میگویند که نه اینکار را نمیکنیم. آخرین آنها که گفته نمیکنند، سردار پاسدار رستم قاسمی است که بتازگی وزیر نفت هم شده و علی رغم تو لیست تحریم و ممنوع الورود بودن، پس از جلسه اوپک تو وین گفته:

" ایران قصد بستن تنگه هرمز را ندارد."

سئوال:

مگر تنگه هرمز حسینیه جماران است که هر وقت حضرات خواستند بتوانند درش را ببندند؟

مگر ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین برای هواخوری آنجاست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
salman farsi

برادر توانا!!!

salman farsi


 

 

 

 

درست میفرمأید. من گاهی‌ اوقات ناکسان را  هم برادر خطاب می‌کنم. نظیر عنوان این کامنت.

 

 

For an Islamic democracy


Tavana

ترحم مادری

Tavana"به عبارت دیگر؛ جون مادرتون ایرانی کُشی و تروریسم بین المللی و جنگولک بازی سلاح هسته­ای و موشک های دوربرد آنرا کنار بگذارید که اگر بانک مرکزی تحریم شود تحمل ناپذیر و باعث سقوط سی و سه سال حاکمیت نظام پربرکت خواهد شد. نتیحه منطقی؛ هرچه زودتر باید بانک مرکزی نظام پربرکت را تحریم کرد."

اگر هرزه گویی و دهن دریدگی ابراز حقایق و توضیح واضحات است هر دو صفات زیبایی است. اگر تنفر از ایران و ایرانی یعنی خون دل خوردن از اینکه یک مو از سر نوزادی بر اثر  تحریمهای <نفوذ ناپذیر> که مورد علاقه <فرد> است کم شود چه بسندیده است این تنفر. اگر <بی پدر و مادر> برازنده <فردی> نیست که ککش هم نمیگزد که آنچه بر سر عراق براثر تحریمها آمد بر سر ایران هم بیاید خوب اسمش را بگذاریم <بوشی بوشی.>

این حاجی پیزور دروغگوی دهن دریده و هرزه و ..................نمیداند اسلامیست چه صیغه ای است ولی این را معتقد است که خداوند به اسرار قلوب یک یک مخلوقات خود آگاه است چه طرف فراری زمان شاه باشد و چه زیر نام سلمان فارسی خود را پنهان کند و عزای حسین بگیرد و چپ و راست هر کس و ناکسی را برادر خطاب کند!!


Fred

حاجی پیزوری دروغگو

Fred


حاجی پیزوری دروغگوی دهان دریده؛

 انسان دهان دریده­ای هستی؛ از ایران و ایرانی متنفری، مثل ریگ دروغ میگویی، کارت فضولی در باور سیاسی و آیین دیگران است و در چنته­ات جز نفرت و خصومت چیزی نیست؛  به عبارت دیگر یک اسلامیست تمام عیاری.

این هم نمونه ادب  و آنچه با آن بزرگ شدی و جز آن بلد نیستی:

"ترحم مادری

Tavana

Mon Oct 24, 2011 05:46

 

 مادر زیباترین لغت فارسی است. ولی فقط یک <بی پدر و مادری> که هرگز از <ترحم مادری> نصیبی نبرده از <جون مادر> مایه میگذارد و میتواند به <تق> در آمدن ملتی را با <منطق> ترحیم <نان و آب و این و آن> برای تحقق امیال خود توجیه کند. حیف!"

//iranian.com/main/blog/fred-665

 

 

  برو پی کارت حاجی پیزوری دروغگوی دهان دریده!


Tavana

شاه و روحانیون دربارش!

Tavana


همانگونه که روحانیون در بارشاه اورا بردار خطاب میکردند حال مجاهدین خلق زیر عنوان خود ساخته دموکراسی اسلامی با فدائیان رضا پهلوی پیمان برادری بسته و به پیروان حق نسبت دروغگو و پیزور و بی ادب و غیره میچسبانند. پیوندشان نامبارک.

پ.ن. بگذاریم دیگران کامنتهای زیر را با دقت خوانده وخود قاضی باشند که بی ادب واقعی کیست و منافق دوچهره کدام است.


salman farsi

برادر فرد

salman farsi


 

 

 

این برادر نا توان استاد کات اند چسب است. یکی‌ از نشانه‌های مسلمان بودن ادب و متانت است که او ندارد پس اگر مسلمانی این باشد وای اگر از پس امروز بود فردأیی.

 

مولانا رومی چه خوش می‌سراید:

از خــدا جــوییم تــوفــیق ادب           بی‌ادب محروم گشت از فضل رب

 بی ادب تنها نه خود را داشت بد        بـلکــه آتــش در هـــــمه آفــاق زد

 

 

 

 

For an Islamic democracy


Fred

حاجی پیزوری دروغگو

Fred


برو جاجی پیزوری دروغگو، برو پی کارت

دست شما اسلامیستها با این ادا اطوارتون رو شده.

حربه شما ها هم همین حرفها و اتهام ها است. چیز دیگه ای که ندارید جز توحش و ایران و ایرانی ستیزی.

برو حاجی پیزوری دروغگو؛! 


Tavana

بلاگر و بیسواد!

Tavana


"شدت تنفر به دین" را فقط و فقط یک بلاگر بیسواد میخواند "ضدیت با دین اسلام" و امر <قتل> را به خود مشتبه میبیند! یعنی آنطوری که خود خواهی خود همان خوانی!

اول سواد یعد شیون در "ای خلق! امداد امداد"


Fred

حاجی پیزوری دروغگو

Fred


حاجی پیزوری دروغگو وقتی میگی:

"ضدیت با دین اسلام"

باید ثابت کنی؛ این حکم قتل است.

این حربه شماها اسلامیستهای دهان دریده است که طرف را از گود بیرون کنید؛ به همین خیال باش حاجی پیزوری دروغگو!

 


Tavana

آموزش ادب از بی ادبان

Tavana


 


"ناشايستى را به شيوه ه‏اى كه نيكوتر است، دفع كن، ما به آنچه مى ‏گويند داناتريم‏"
[قرآن - آیه ۹۶ - سوره ۲۳]
سپاس خدای پیروز کننده حق بر باطل و تمایز سازنده دروغگو از راستگو. و شکر خدا که به این بنده خود <تنگه مغزی> عطا کرد که هرزه گویی را از سخن صادق تشخیص دهد و درس اخلاق و ادب را از ورق زدن کتابش بیاموزد و رسیدگی به امور کسانی را که با لغات من در آوردی چون اسلامیست و حاجی و پیزوری و <اتهام به ضدیت با دین اسلام> و غیر وغیره روزگار می گزارند را به دست توانایش بسپارد.

سئوال: ادب از که آموختی؟
جواب: از بی ادبان!


Fred

حاجی پیزوری

Fred


حاجی پیزوری دروغگو؛ هرچه دل تنگت میخواهد دهان دریدگی اسلامیستی بکن؛ شماها ثابت کردید که جز این در چنته ندارید.

 ولی حاجی پیزوری دروغگو؛ اتهام به ضدیت با دین اسلام که مجازاتش مرگ است را باید ثابت کنی.

حالا برو کمی کتابت را ورق بزن شاید چیزی گیرت بیاد.


Tavana

بستن گشاده <بی تُرمز>

Tavana


برای یک ایرانی که خود را از نژاد آریایی می پندارد و وزبانش بی ترمز در گشاده دهان می جنبد و در تنگنای افتخارات تاریخی گیر است و از تنگه ماتحت خود مرتب گشاده گوزی میکند بستن تنگه هرمز از آبخوردن هم آسانتر است! به کوری چشم تنگه دلان که از شدت تنفر به دین تنگه هرمز را با حسنیه جماران مقایسه میکنند و بجای دفاع از حق و پرسش در مورد حضور ناوگان متجاوز  در خلیج فارس آنرا فرشته نجات خود و امثال خود می پندارند.

تسلیت


Roozbeh_Gilani

مگر تنگه هرمز حسینیه جماران است

Roozbeh_Gilani


Well Fred, by the sound of it, the emam zaman the regime is hoping to come to their rescue is either russian or chinese, nothing "home made" here :)

BTW, very funny. Like your sense of humour :)

"Personal business must yield to collective interest."


پندارنیک

Of simple questions...

by پندارنیک on

Will the Fifth Fleet be able to guarantee the uninterrupted flow of oil? Are we getting closer to WWIII or what?


JustAnIranian

Well said

by JustAnIranian on

Good point.