سخن نو

Fred
by Fred
01-Mar-2010
 

دیروز رهبر نظام پر برکت در دیدار با وزیر امور خارجه و نمایندگان جمهوری اسلامی در کشورهای خارج سخنان پر مغزی ایراد کردند که اگر کشورهای مورد نظر ایشان خرده عقلی داشتند آنرا با آب طلا نوشته و از بر میکردند.

از جمله بیانات بهجت اثر مقام رهبری نظام پربرکت آن بود که:

"سخنان و مفاهیم غربی ها کهنه و مربوط به دویست سال قبل است اما سخن و سیاست جمهوری اسلامی ایران، سخنی نو و تاثیر گذار است."

بنابراین آندسته که بدنبال کشف و استخراج مفاهیم کهنۀ غربی مانند حقوق بشر، دموکراسی، پاسخگو بودن مسئولین و از این دست عتیقه جات در قاموس نظام پر برکت هستند و تبلیغش را میکنند باید بدانند آنچه فرخی سیستانی میدانست که:

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

//www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainConte...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred