ایرانیان نق نقو

Fred
by Fred
28-Dec-2011
 

اگر توجه کرده باشید اخیراً نازنینان البته صلحجو بر واکنش هماهنگ شدۀ قدیمی، دو دیگر هم اضافه کرده­اند.

١- همانگونه که انرژی هسته­ای حق مسلم ماست و به آنانی که بمب اتم دارند ربطی ندارد؛ تحریم غیر قانونی میباشد و مردم ایران هم باید بدون کمک گرفتن از خارج و با شرکت متداوم در "رأی دادن" مسائل داخلی را حل و فصل کنند تا به دموکراسی برسند.

٢- ذکر مکرر کارهای انجام شده در ایران( بخوانید جنایات علیه ایرانیان در سی و سه سال گذشته) چه فایده­ای دارد؟

٣- حرف از جنایت علیه بشریت زدن و درخواست دادرسی بین المللی بهانه دست جنگ طلبان خارجی میدهد که به ایران حمله نظامی کنند.

به عبارت دیگر؛ در حالیکه اسلامیست­ها حق مسلح شدن به سلاح هسته­ای را دارند؛ قربانیان نق نقوی آنان حق ندارند برای دادرسی به مراجع بین المللی مراجعه کنند چون کاپیتالیست­ها منتظر این دادخواهی هستند تا به عملیات نظامی دست بزنند.

پیدا کنید ایراندوستان و صلحجویان را.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

صلحجو میخوای؟

پندارنیکTiger Lily

Fred, your position on this "Islamist" is?

by Tiger Lily on

//iranian.com/main/2011/dec/amir-khosro-d...

 

Amir Khosro Dalirsani: Prisoner of the day

Political activist given 4-years imprisonment for acting against "national security"

Amir
Khosro Dalirsani is a nationalist-religious political activist and a
member of Jonbesh-e Mosalmanan-e Mobarez. Arrested on 3 January 2009,
Dalirsani was sentenced to four years in prison in May 2010 on the
charge of "assembly and collusion with the intent to commit crimes
against national security."

 

اخ که چقدر خر تو خره... دادا تو هم ول کن دنیا که کربلا هستش

"

 

 

//iranian.com/main/video/2011/no


Maryam Hojjat

These akhoonds & their Thugs

by Maryam Hojjat on

only want to plunder IRAN & IRANIANS.  Remember ISLAM= Gharat & Ganimat