رو کم کنی اسلام

Fred
by Fred
30-Dec-2011
 

"نو اندیشان دینی" نسخۀ جدید ولیکن المثنی "روشنفکران دینی" و غالباً از "اصلاح طلبان" دک شده از نظام پربرکت و اکثراً شیفتۀ شارلاتان علی شریعتی میباشند.

اینان اصرار دارند که این حکومت اسلام ناب محمدی نمایانگر اسلام راستین حضرت محمد و امام علی نیست. مهدی مظفری، استاد اسلام شناسی در دانشگاه آرحوس دانمارک، بر این باور نیست و از جمله میگوید:

" مرجع کلان اجرای حکومت ناب اسلامی، حکومت محمد است در مدینه و مرجع کلان اجرای حکومت ناب شیعه، حکومت علی است.

بنابراین، برای آنکه نقد این نو اندیشان اسلامی مستند باشد باید اینان یک تحقیق تطبیقی انجام دهند و مورد به مورد، تخلفات رهبری جمهوری اسلامی را از راه محمد و علی نشان دهند. فقط در این صورت است که نقد آنان اعتبار پیدا خواهد کرد. من ندیدم کسی از این جماعت چنین کاری کرده باشد."

آهای مبلغان/مدافعان مدل اسلام راستین، برای رو کم کنی هم که شده؛ تطبیق دهید.

تبریک

پ.ن. این را هم از مظفری بخوانید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Nuklear teknologi og Islam

by پندارنیک on

دانمارک که سهله، شما هر چی‌ شاهد که میخوای از هر کجای عالم که دستت رسید، بیار........ هم دینمان از جوییش فرندا اومده، هم بمبمان*...........ببین چی‌ بهت میگم، نازنین: بین این دوتا، ما بمب رو پس بده نیستیم...........

*میدانی‌ که بمبی در کار نیس...........برات استعاره تکنولوژیک کردم....