نوکر صفتی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-Dec-2011
 

در بسیاری از ممالک خوشبخت آزاد که برای مهاجرت به آنجاها سر و دست میشکنند؛ رسم نانوشته­ای است که اول سال یک آرزو بکنند.

بعضی­ها سراغ آرزوی بدست آوردن مال بیشتر، بدنی موزون تر، همدمی خوش مشرب­تر و از ایندست میروند.

بعضی­ها هم لقمه را درشت تر میگیرند و آرزومند صلح در جهان، پایان فقر سیاه، کشف درمان بیماریهای لاعلاج و از ایندست میشوند.

ایکاش امسال آفت نوکر صفتی از ایرانزمین ریشه کن شود.

اهلش میدانند این آفت در جامعه ریشه دوانده و علت بسیاری از تیره روزی­های ایران و ایرانیان است.

بعضی­ها نوکرتم، غلامتم، خاک زیر پاتم و الی آخر را نموداری از فرهنگ فروتنی ایرانیان میدانند؛ ولیکن اینگونه نیست. این طرز فکر و رفتار محدود به معاشرت نمیباشد و در حیطه کار و سیاست نقش اساسی و مخربی دارد.

تصورش را بفرمایید در جراید آمریکا اعلام شود؛ به نمایندگانی در مجلس و سنا نیاز است که سینه چاک رئیس جمهور باشند. فکر میکنید چیزی از آزادی، رفاه، پیشرفت و دیگر مزایا در آمریکا باقی میماند؟

آیت الله سید احمد علم الهدی؛ امام جمعۀ مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری گفته:

"بزرگترین نیاز ما برای مجلس آینده سینه چاک ولایت است."

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

خدا رو چه دیدی...

پندارنیک


 

 

در تشابه روزافزون "بیت متحجّر رهبری" به "دربار منحط پهلوی" و عواقب
وخیمی که به تبع آن بر عامه ملّت ایران، چه فروتن چه یاغی، مستتر است،
مکرراً هشدار‌هایی‌ داده شده است........حالا، نازنین، بیا و این شب سال نو
به دلمان بد نیاوریم، شاید منظورش اینجوری بوده...........


rashid

ترک عادت موجب

rashid


  آرزوی خوبیه ولی بعیده این ملت عادت هزارو پانصد ساله را به این زودی ترک کنند و این (محبت ) را حق خارجیها هم روا میدارند .

Maryam Hojjat

Dictators want only Such a people!

by Maryam Hojjat on

& Iran has a lot of Them.  Good Point, Fred

Happy NEW YEAR