ترور کار اسرائیله

Fred
by Fred
12-Jan-2012
 

در سی و سه سال گذشته ترور در راستای ایجاد جو رعب و وحشت با نظام پربرکت مسلمین عجین و بنا بر مدارک متقن از ابزار روزمرۀ آنان است.

مطلب قابل توجه دو رویی اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان میباشد.

برای نمونه؛ به محض پخش خبر ترور اخیر که به گفتۀ مقامات رژیم قربانی یک "دانشمند هسته ای " بسیجی بوده؛ در کنار کاراگاه های تفننی که به گمانه زنی میپردازند، ثلاثۀ خبیثه هم آوا با دستگاه تبلیغاتی رژیم، کار را کار "اسرائیل و آمریکا" اعلام کردند.

ولی در مورد ترور و قتل عام هزاران ایرانی توسط نظام پربرکت مسلمین در سال ٦٧ و مسئولیت نخست وزیر وقت و یا بیشمار ترورهای دیگر در داخل و خارج توسط رژیم، معیار اثبات مجرمیت تغییر میکند.

توطئه کشف شده اخیر برای قتل عام عده بسیاری در رستورانی در واشنگتن و چندین سفارتخانه بهترین شاهد این مدعا میباشد. همین نازنینان هزار و یک تئوری میبافند که چرا میر حسین موسوی از اتهام همدستی در قتل عام سال ٦٧ مبری و همۀ اسناد و مدارک و حتی مکالمات ضبط شدۀ توطئه اخیر ترور توسط سپاه قدس ساختگی است.

آیا این دو رویی و سالوس نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

سالوسی و جاسوسی و پابوسی!

Tavana


ایرانی و اسرائیلی صفات مشترکشان بسیار است. از جمله هر دو خود راچون طاووس مخلوقات منحصر بفرد میپندارند و اکثرأ خبره اند در سالوسی و جاسوسی و پابوسی! یادمان نرود که سازمانهای بی ناموس جاسوس ساز سیای آمریکائی و موساد اسرائیلی  ٥٣  سال در زمان جالوس (شاه) و پدرش کیکاووس (رضاشاه) فعالیت داشتند و در کابوس بر کناری جالوس در سال ٥٧ سریعأ وشبانه پابوسانشان را بدون محاکمه علنی اعدام کردند که مبادا مردم آگاه گردند که برسرشان چه گذشته و چه خواهند کشید در آینده از بروی کار گذاشتن ساواک قدیم در یک قاموس و عبائی جدید بمراتب سهمناکتراز ساواک قدیم بی ناموس!

تسلیت


Fred

Khomeini’s order to mass murder Iranians is beyond dispute

by Fred on

Khomeini’s order to mass murder Iranians is beyond dispute, or are you disputing it?

If you are not disputing it, then:

Your Mir Hussein Mousavi, who you always praise, was the Prime Minister at the time of the mass murders.

Your Mir Hussein Mousavi has on numerous occasions referred to the mass murdering Khomeini as his beloved and wished to take Iran and Iranians back to the “golden era of the Imam” meaning the mass murdering Khomeini.

Ever since losing his post as Prime Minister, Your Mir Hussein Mousavi has kept silent about the mass murders which took place on his watch. he had over 20 years to talk about it.

 

Given that, what would make a person who praises a suspected mass murderer who in turn praises a known mass murderer and wants to take Iran and Iranians back to his “golden era”?

According to the investigation commissioned by the Boroumand Foundation, a respect former British judge has found evidence that your Mir Hussein Mousavi who you always praise not only knew about the mass murders, but did defend it in an interview with a foreign journalist.


Mammad

lying again

by Mammad on

First of all, people like me have said many times that all those who were responsible for the 1988 killings, including Mir Hossein Mousavi if he had any role, should be held accountable.

Secondly, even many CIA past operators, and many many American and Western experts, even on the right, cast doubt on the Washington plot. 

Mammad


پندارنیک

...

by پندارنیک on

 

 

اجازه بده، نازنین، تا از این فضای مجازی شما استفاده کرده و به
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یاد آوری کنم که آنان مسولیت حفظ امنیت
تمامی آحاد ایران را از گزند بد خواهان بیگانه بر دوش دانند. وزارت
اطلاعات
محتاج دیگرگونی ساختاری و تغییر سازمانیست. بعید به نظر میرسد که
تروریست‌ها بدون اتکا به عوامل نفوذی موفق به اجرای دقیق
نقشه های شوم و
ضد ایرانی خود شده باشند.