عربدۀ ناکسان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Jan-2012
 

"وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت اعتراضی شدید اللحن خطاب به دولت های آمریکا و انگلیس، بر نقش آشکار آنها در ترور شهید مصطفی احمدی روشن تأکید کرد و دولت این کشورها را در قبال جنایات انجام شده علیه دانشمندان هسته ای ایران مسئول دانست."

در عین حال؛ المثنی مرحوم گوبلز و نماینده خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در کیهان اعلام کرد:

" ترور نظامیان و مقامات اسرائیلی به آسانی امكان پذیر است. این جرثومه های فساد به راحتی قابل شناسایی و به آسانی قابل دسترسی هستند."

همزمان؛ فارس، خبرگزاری چماقداران پاسدار گزارش میدهد:

"معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در حال بررسی مجازات عاملین پشت صحنه و مزدوران میدانی ترور شهید احمدی روشن هستیم، نحوه این مجازات را برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و شرکای آنها، آزاردهنده توصیف کرد."

سئوال:

آیا این ناکسان ایرانی کُش به عواقب اینهمه جنگ طلبی، خط و نشان و عربده کشی واقفند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

PN, Excellent advice to Haj Agha

by Maryam Hojjat on

Thanks foe common sense.


Fesenjoon2

what their focus should be on

by Fesenjoon2 on


پندارنیک

...

by پندارنیک on

 

در تایید فرمایشات شما نازنین، اگر اجازه بدهی‌، آنچه را که خطاب به خامنه‌ای در جای دیگری نوشتم در اینجا تکرار کنم:

حاج آقا 

 

شما بهتر است که خودتان را گرفتار "سایت بازی" و اعلامیه دادن
نکنید. به جای این حرف ها، فکری به حال تشکیلات امنیتی مملکت که ظاهراً
دشمن در بدنه آن نفوذ کرده است، کنید. کار اطلاعاتی‌ محتاج اندیشه،
برنامه‌ریزی و توان اجراییست. توپ و تشر زدن یا برای دیگران خط و‌نشان
کشیدن و تهدید نابخردانه رقبا به مقابله به مثل، دردی را دوا نمیکند. دل‌
بستن به "کمکهای غیبی" هم که سرانجامی بهتر از نوشیدن جام زهر ندارد. انرژی
نیروی انسانی‌ خود را به جای هدر دادن در ردگیری تار موی بانوان آزاده
ایرانی، یا کشف منازلی که در آنها حیوان خانگی نگهداری میشود، مصروف خنثی
سازی عملیات تروریستی دشمنان ملت ایران کنید. بر حذر باشید از روزی که این
حرامزادگان بمب مغناطیسی‌ را بر بدنه مترو و اتوبوس بچسبانند.