یک موی محمد را به کوروش و داریوش نمیدهم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Jan-2012
 

پیش از این در مورد صادق زیباکلام "اصلاح طلب " استاد دانشگاه تهران و از همکاران حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش ) در "پاکسازی " اساتید و دانشجویان دانشگاه ها در دوران انقلاب فرهنگی خوش عاقبت مطلبی تقدیم شد.

در مصاحبه اخیر؛ حضرت استادی که متعلق به رفسنجانی است، حرفهای بامزه ای در مورد چند نفر زده منجمله:

اسفندیار رحیم مشایی؛ پدر عروس و دستیار "رئیس جمهور"

" من هویتم را نه از کوروش میگیرم و نه از داریوش می‌گيرم؛ من هویتم را از محمدبن عبدالله(ص) می‌گیریم، یک تار موی محمد بن عبدالله(ص) را به کوروش و داریوش نمی‌دهم. بنابراین با هم (با رحیم مشایی) اشتراکی نداریم."

اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی قبل از انقلاب و مدافع تسلیحات هسته ای رژیم فعلی؛

" اکبر اعتماد را سال ١٣٨۶ در کنفرانسی در آکسفورد که دکتر کاتوزیان میزبان بود دیدم. به من گفت: شنیدم با دستگاه جمهوری اسلامی نزدیک هستید(منظورش آقای هاشمی رفسنجانی و احمد توكلی بود) گفت می‌خواهم بیایم ایران و می‌ترسم، با اینکه در فرانسه کار دارم عاشق این هستم بیایم ایران. رایزنی کن بیایم ایران."

عباس عدالت؛ رهبر کسمی، لابی دوقلو چسبیده به لابی نایاک؛

" چند باری به واسطه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور آقای عدالت را دیدم. حقیقتاً من در اين چند دیداری كه با ایشان داشتم شخصیت او برایم عجیب بود، حمایت های صد درصدی ایشان از احمدی نژاد و دولت برایم خیلی عجیب بود و به همين خاطر خیلی این فرد به دل من ننشست."

و البته؛ ایران و ایرانی همیشه به داشتن اینچنین افراد مفتخر بوده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
IranFirst

Wrong Comparisons

by IranFirst on

Wrong comparisons. If one compares Mohamad and Hitler, Hitler will seem
like a
nice guy after all. Hitler’s evil was mostly done during the five year
period of WW 2. Compare that to the scale of Mohamad’s evil that
continued through 1400 years (and still causing death, destruction and
backwardness today). In addition to all of Islam's crimes in Iran , here is
just one other example: In 1366 Muhammad Shah
massacred more than 200,000 , following Quran and Mohamad's Islam. When
one compares the blood trenched
hands of Islam, which is mainly influenced by Mohamad’s ideals of
“looting” the whole earth, Hitler stands short in comparison to
Mohamad’s evil…very very short.


Harpi-Eagle

IR-2050 ...

by Harpi-Eagle on

Civilization and Islam (or Eeezlam as I say it) are oxymoron and should not be used in the same sentence.

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


Iran 2050

Anyone, whether extreme

by Iran 2050 on

Anyone, whether extreme nationalists like the “Aryan” folks or religious extremists like the IRI regime, who want to put two aspects of our civilization, the Islamic one and the pre Islamic one, into state of confrontation, or try to eliminate one in favor of another, is an enemy of Iran.

Most world nations have come to success when it comes to creating harmony between their nationalist and religious components in their history, but we haven’t because of extremists on both sides.

Simple as that.

 


Maryam Hojjat

ZibaKalam & other monsters like him are

by Maryam Hojjat on

Khaenan e IRAN.  They have sold themselved to money & power to destroy IRANIANs' culture.  Shame on them.

The END IS NEAR.


anglophile

On Abbas Edalat

by anglophile on

He was saying the same things when Rafsanjani was in power! No surprise here.

Demo

Speaking of the 'Hair'

by Demo on

What a single hair could do facing the biggest crimes of the century committed by the 'Bushes?'