حمله دشمن به مرغ و خروسهای کرج


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-Jan-2012
 

خبر اول:

" رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور شیوع آنفلوآنزا در مرغداری های کرج و برخی از استان های کشور را حمله دشمن عنوان کرد."

خبر دوم:

"رئیس جمهور گفت: این سوال وجود دارد که چرا ویروس های کشنده از جمله ویروس «اچ آی وی» که در جهان منتشر شده و بسیاری از به اصطلاح صاحب نظران راه انتقال آن را بی بند و باری اخلاقی می دانند در مراکز اصلی بی بند و باری وجود نداشته اما در برخی قاره ها و کشورها به وفور دیده می شود؟

مسلم است که قاره آفریقا باید غارت شود و لازمه آن این است که مردم این کشورها باید در بیماری ، فقر...."

نتایج منطقی:

- آمریکا با داشتن یک میلیون و دویست هزار نفر ناقل ویروس، باید همزمان پُر از بی بند و باری باشد و به عنوان مرکز امپریالیسم، "مراکز اصلی بی بند و باری" آن فاقد ویروس "اچ آی وی".

- در ایران تحت حاکمیت نظام پربرکت مسلمین از بی بند و باری خبری نیست، معتادین تزریقی و بیماران هموفیلی ویروس "اچ آی وی" ندارند، همجنسگرا هم که اصلاً وجود ندارد. بنابر این؛ کشورهای دشمن فقط زورشان به مرغ و خروسهای کرج میرسد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred