جیغ بنفش یهود ستیزان

Fred
by Fred
20-Jan-2012
 

سی و سه سال از کله صبح تا بوق سگ ترجیعبند همه گفتار و کردار نظام پربرکت مسلمین بوده.

بدون کوچکترین نظری به منافع ملی، کلیت توانایی های سیاسی، نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی کشور در این راه هزینه شده و میشود.

جک و جانوران دور دنیا فهمیده اند که برای دریافت شیتیلی چه خوش رقصی انجام دهند. ثلاثه خبیثۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان هم پامنبری ثابت هستند.

با در نظر گرفتن فقر ایدئولوژیکی و فقدان نقاط مشترک؛ البته یهود ستیزی وحوش قابل درک است، بدون آن علی میماند و حوضش. ولیکن امر غیر قابل درک؛ جیغ های بنفش وحوش و ثلاثه خبیثه است که وای اسرائیل یا به زعم آنان "صهیونیست ها" قصد دفاع از خود دارند.

سابقه دوستی تاریخی، فرهنگی و استراتژیک دو کشو و ملت ایران و اسرائیل غیر قابل انکار است و به همین صورت حق دفاع اسرائیل از کشور و ملت خود.

دور نیست آنروزی که پس از سرنگونی وحوش؛ ایران هم در کنار اسرائیل به داشتن دموکراسی خادم ملت مفتخر گردد.

سئوال:

آیا اگر ایران و ایرانیان جای اسرائیل و یهودیان بودند؛ آنها هم در پی دفاع از خود نمیبودند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Yes, Iranians also would defend themselves

by Maryam Hojjat on

Good blog.