مخالفین آب زیپویی

Fred
by Fred
23-Jan-2012
 

بوریاباف گرچه بافنده بود

نبرندش به کارگاه حریر

این روزها که اوضاع نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن همچین میزون نیست و تق "اصلاح طلب" بازی هم درآمده؛ بعضی ها با مستمسک "قواعد بازی دموکراتیک" خواهان آنند که "اصلاح طلبان" شکست خورده از رقیب بر سر قدرت و ثروت و از ایران هجرت داده شده و هواداران و لابی گران مماشات با رژیم را هم جزئی از رنگین کمان مخالفان بحساب آورد.

سئوال:

آیا هواداران "اجرای بدون تنازل قانون اساسی"؛ مخالف رژیم هستند؟

کوشندگان برای "بازگشت به دوران طلایی امام خمینی" چی؟

فرق ماهوی آنان که میگویند که جهان آزاد باید با رژیم کنار بیاید؛ با هواداران مارشال پتن در چیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

anglophile

by Fred on

البته در مورد مارشال پتن درست میفرمایید؛ ولی افتخارات و محبوبیتی را که در جنگ جهانی اول کسب کرده بود؛ در مماشات با نازیها از دست داد و پس از آزاد شدن فرانسه اگر آن افتخارات گذشته را نداشت پس از دادگاهی شدن توسط هم میهنان خود،  او هم به سرنوشت پیر لاول، نخست وزیر دوران مماشاتش دچار میشد.

منظور از قیاس؛ استدلال برای مماشات بود و نه شخصیت و سوابق که صد البته  مع الفارق است.

//iranian.com/main/blog/fred-701


anglophile

فرد جان قطعاً قیاس مع الفارق می‌‌کنید

anglophile


مارشال پتن قهرمان ملی‌ فرانسه بود،  به فرانسه عشق میورزید و در راه فرانسه جنگیده و قهرمانی‌ها کرده بود. اگر یکی‌ از این جرثومه‌های فساد یک موی فلیپ پتن را در تن‌ 
داشتند مملکت حال و روزش از امروز بهتر بود. 

Maryam Hojjat

Both are from same Colth!

by Maryam Hojjat on

Any one who has been with IRR/IRI is not qualified in free IRAN unless his hand is not contaminated with the Blood of IRANIANS.