فله ای با ایرانیان

Fred
by Fred
24-Jan-2012
 

آیت الله غلامرضا حسنی؛ "نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعۀ ارومیه" عضو کلوپی است که دیگر اعضاء شناخته شده آن شامل آیت الله مشکینی و جنتی میباشند که در قتل فرزندان خود مستقیماً دست داشته اند.

حسنی گفته:

" با خروج فرزندم از خط انقلاب، او را تحویل دادم‌.

رشید (پسر حسنی) مستحق اعدام نبود.... حکمش در ‌نهایت حبس ابد بود٬ و متاسفانه قاضی پرونده همین طور فله‌ای حکم صادر کرده بود.

احکام اعدام‌ اوایل انقلاب از سوی افرادی وابسته به گروه‌های به ظاهر اسلامی و انقلابی که در بعضی ارگان‌ها و به خصوص در دستگاه قضایی نفوذ کرده بودند صادر میشد. این افراد به صدور احکام فله‌ای* دردسرهای زیادی در منطقه برای ما درست کردند...."

به عبارت دیگر؛ یکی از مسئولین رده بالای رژیم به اعدامهای "فله ای" که جنایت علیه بشریت است اعتراف میکند.

پس از سرنگونی رژیم، دیوان بین المللی کیفری لاهه سرش خیلی شلوغ خواهد بود.

تبریک

*به صورت انبوه و همراه با شتاب. (فرهنگ بزرگ سخن ج ۶ ص ٥٤٠٢ )


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

باز گفتی‌ لاهه؟

پندارنیک


 

 

پرونده صبرا و شتیلا........بمبای فسفری توی مناطق مسکونی.......سؤ قصد‌ها ........منظور اینکه آسیاب به نوبت........

 

*در فرهنگ عامه، آسیاب به نوبت یعنی‌ اگه نخوابیده‌ای شب درازه...........