جهالت جمیله به باباش رفته


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Jan-2012
 

نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره مشغول "تفکیک جنسیتی کتب درسی" است تا به بلاهت زنانه مردانه کردن اجباری جامعه ابعاد جدیدی بدهد .

جهالت بندرت بدون کم و کاست از پدر به فرزند منتقل میشود. از جمله موارد نادر؛ حاجیه دکتر جمیله خانوم علم الهدی، بنت حاج آقا آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان میباشد.

این حاجیه دکتر جمیلۀ یکه سوار که ماشاءالله "رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی" است و استاد دانشگاه و نیم دوجین "جوایز علمی" دارد و دو دوجین مقالات علمی تر، بجز حرفهای بامزه ای که در مورد تشویق نسوان به توجه به خانه و خانواده میزند، در سینما، موسیقی، مد و لباس هم نظریه پرداز و در مقاله "علمی " اخیر خود درمورد تدریس به ضعیفه ها از جمله گفته:

" در حوزه آموزش زنان باید بر پذیرش تفاوت‌های فطری و جنسیتی آنها استوار باشد چرا که در غیر این‌صورت موجب محرومیت مضاعف زنان می‌شود."

به عبارت دیگر؛ برای آموزش علوم مثلاً تجربی مانند شیمی باید "فطرت " دانش آموز لحاظ شود و جدول مندلیف (تناوبی) مؤنث به او شیر فهم شود.

نتیجه منطقی: حاجیه دکتر جمیله خانوم به باباش رفته.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred