بی آبرویی اسلام در ایران

Fred
by Fred
31-Jan-2012
 

رئیس جامعه وعاظ تهران، حاج آقا حجت الاسلام جعفر شجونی، گفته:

" خداوند متعال با علما قرارداد امضا کرده که نسبت به قلدری‌های ستمگران و ظلم آنها حساس بوده و در مقابل آن بایستند.

به طور قطع حضور یافتن در کنار دریا، سینما، تالارها، رستوران‌ها و مسائلی از این دست انسان‌ساز نخواهند بود بلکه حضور در مسجد و کسب معارف و شنیدن سخن خدا زمینه سعادت و سلامت آدمی را فراهم می‌آورد... روحانیت اصیل بوی بهشت می‌دهد."

به عبارت؛ روحانیت و مسجد همتراز قرآن است و خداوند هم با "علما قرارداد امضاء کرده" و برای انسان سازی هم بجای لب دریا و چلوکبابی و سینما بهتره خلایق بروند پای منبر علما هم بوی بهشت استشمام کنند و هم آدم بشوند.

سئوال:

قرارداد خدا با علمای بهشت-بو در کدام دفتر اسناد رسمی در ام القرای اسلام به ثبت رسیده؟

چرا حضرات در بی آبرویی اسلام و توهین به باور مردم تا این حد کوشا هستند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
IranFirst

ا ی کاش

IranFirst


ا ی کاش آن به استلاح پیامبر ۲۵ سال دیگر هم در غار میگذر ا ند و ایرا نیان
و جهانیان را از شر این اسلام بی بو و بی خاصیت ولی وحشی نجات میداد


Demo

The Cave-man vs The Grave-men

by Demo on

Like all other messangers of the truth, the cave-man's soul joined GOD in the heaven upon his death, while his birth place together with his sanctuary cave is being visited by millions & millions of believers each year. But all the bigots' souls without a nano degree of doubt are going to await in unfathomable darkness of their graves until the day of judgment. Funny, isn't it?    


Roozbeh_Gilani

آقا توانا: اتفاقا من هم یک بار به سرم زد که برم مسلمون بشم...

Roozbeh_Gilani


ولی‌ متأسفانه نه غاری تو محله ما بود نه من ۲۵ سال وقت غار نشینی داشتم...


Demo

ازسفاهت ولایت فقیر و سلطنت کبیر

Demoقافیه سازی همیشه مورد علاقه سلاطین بوده و هست و درستی و غلطش با الهامات دیگران؟

آن کبیر خود شاهید و این معظم خود والید و ملتی از جور ظلمشان هی نالید و هی زائید! و در این میانه جماعتی پاچه مال هی پاچه های کبیر و معظم را مالید؟


Elham57

سرباز بیسواد ?

Elham57


خود را شاهید?


Demo

اسلام قالبی

Demo


 


یک زمانی سربازی بیسواد بنام رضا سواد کوهی با کمک خارجی و با زور تفنگ خود را شاهید و بعد هم پسرش با بوی اسپند سیا و موساد خود را شاه شاهان نامید. فعلأ هم همان روحانیتی که شاهان قبل از آن دو شاه به زور به ملت قالب کرده بودند با مکر و فریب و با پنهان نمودن بوی زیر بغل خود با حربه دین میخواهد میخ خود را به ملت قالب کند.
این ملت وقتی به جای باطلات به مطاعلات پرداخت درک خواهد کردکه اسلام نه بو دارد و نه حاجی و نه روحانیت و نه حجت الاسلام و نه مرجع تقلید. پیامبرش ۲۵ سال در غاری در بیابان به عبادت خالق خود گذارند تا شود مسلمان. فقط خدا میتواند بر قلب غالب شود و دین امری است درونی. ریش و پشم و عنوان و حجاب و بو و باد و غیره همه و همه برونی اند و ابراز نمایش و غلبه بر دیگران.