خانوم رئیس نهاد رهبری

Fred
by Fred
31-Jan-2012
 

"رئيس اداره امور فرهنگي سياسی خواهران نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها"، حاجیه خانوم سرور فاضلي‌پور، از جمله گفته:

"صدا و سيما در فيلم‌های متعدد زن را موجودی نشان مي‌دهد که فقط در حال فرياد زدن و حق‌خواهی و مطالبه‌گری است، زنی که در سريال‌های مختلف نمايش داده مي‌شود صرفاً حقوقش را مي‌شناسد و با مسئوليت‌هايش آشنا نيست در واقع انگار زن‌ها همواره حق دارند نه تکلیف.

خانواده در رسانه ملی بايد به عنوان يک پایگاه هويت‌بخش معرفی شود و جایگاه مادران در تربیت فرزند و تقویت نهاد خانواده و نقش پدر به عنوان رئیس و مرجع اقتدار خانواده مورد تأکید قرار بگیرد."

به عبارت دیگر؛ خانوم رئیس نهاد رهبری میگوید؛ هر کسی باید جای خود را بشناسد. زن "موجودی" است مکلف به تابعیت از ریاست و مرجعیت اقتدار حاج آقای خونه و بجای داد و قال برای حق خواهی، باید تکالیفش را انجام دهد.

سئوال:

آیا این نسخه ای که موجودات مادینه اسلامی میپیچند؛ تف سربالا نیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Veiled Prophet of Khorasan

Demo Jan

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Is it necessary to use Arabic every other word?  "Magham-e kazeb moazam ra tojih" just one Persian word out of 5! 

Why do people think it somehow this is a good thing? 


Maryam Hojjat

Shame on this backwarded woman

by Maryam Hojjat on

This woman makes me sick. 


Demo

پاچه مالی مادینگی

Demo


نه تف سر بالاست و نه ارتباط با اسلام. یک پاچه مالی از نوع مونث آن است که مقام کاذب معظم را توجیه کرده و یک ایول دسته اول از آن معظم له دریافت کند. مختص آقا و کاربر. همین.