بعد از گلشیفته؛ حالا فاطمه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Feb-2012
 

از وحشی بازی جداسازی جنسیتی گرفته تا بربریت حجاب اجباری و نیم بشر حساب کردن زنان و دیگر کارهای این وحوش همه و همه نشانگر ذهن بیمار و جهان بینی تکامل نیافته آنان است.

در عصر اینترنت و مسافرت به فضا زندگی میکنند و از ادوات آن استفاد؛ ولیکن افکارشان در عهد بوق و بدوی بکسوات کرده و درجا میزند.

از آخرین نمونه های توحش وحوش کهریزک کار که هنوز مشغول زهرپاشی علیه گلشیفته هستند؛ واکنش آنان به متانت و آزادگی بانو فاطمه معتمد آریا است:

"فاطمه معتمدآریا بازیگر سینمای ایران که طی سالهای اخیر با اقدامات و نظرات پرحاشیه خود توانسته بود نظر سینماگران غرب را به خود جلب کند، جایزه هانری لانگ لوا فرانسه را دریافت کرد.

وی که چندی قبل مشکل سینمای ایران را نداشتن برخی صحنه های و اتفاقات خاص (!) همچون بوسیدن زن و مرد توسط یکدیگر دانسته بود، بعد از بوسیده شدن توسط مجری مرد مراسم واکنشی جالب از خود نشان می دهد تا ظاهرا تاکید کند، مشکلات سینمای ایران در حال حل شدن است.

پس از اتفاقات مختلف چون دست دادن بازیگر زن ایرانی با مدیران شرکت های خارجی جلوی دوربین ها در تهران و این اتفاقات عجیب دیشب، باید به حال فردای سینمای ایران گریست."

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

سلام آقای فرج

vildemose


سلام آقای فرج سلحشور
من گناه کردم ,مردم بدن برهنه من را دیدند ولی هنوز دوستم دار...ند , تو که حضرت ایوب هم شدی ولی همه ازت متنفرند میدانی چرا؟
چون من چیزی برای پنهان کردن ندارم اما تو زیر پوستت یک شهر ریا پنهان کرده ای

گلشیفته

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.--Aleksandr Solzhenitsyn.


Demo

جار زنان عاشق بوق

Demo


عهد همان عهد بوق و حتی عهد حجر است و خبر نداریم. ستار خان و باقر خان و سردارجنگل و دیگر کسانی که جان و مال خود را بدون هیچ انتظاری از بوق و کرنا و به عشق حق از دست دادند اگر بدانند اکنون در مملکتشان چه بوق و کرنایی به هواست شرمنده میشوند از اعمال بوقیان. روضه خوانی ولی معظم شده، قیر سازی هاله نور بر فرق سرش می بیند و منتظر خر مراد جمکران، خود شیفته ای شیفته اندام خود گشته، فاطمه ای با ساختن ٢ تا فیلم فکر میکند شق القمر کرده، آنطرف بجای گریه کردن به حال خود و به حال ملت نگران لمس گوشت و استخوانها با یکدیگرست، اینجا هم یکی نشسته و دچار اوهام است که اینکارها در عصر اینترنت دگر چه معنی دارد. تمامی هم انتظار دارند که دیگران برایشان بوق و کرنا هوا کنند.  بشر هم هروز بیشتر و بیشر دارد وحشی میشود و تکنولوژی هم وسیله ای شده در جهت دور کردن او از مهر ومحبت و خیر رسانی به دیگران و چیزهایی که در عصر حجر بود و حالا نیست.