گوگل حیا کن؛ ایرانیان را رها کن

Fred
by Fred
04-Feb-2012
 

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور، حمید شهریار، پنجشنبه (۱۳ بهمن) در قم گفته:

"بخش اصلی افشای اسامی دانشمندان هسته‌ای از طریق گوگل در اختیار دشمن برای ترور قرار گرفته است. امروز گوگل به یک ابزار جاسوسی دقیق تبدیل شده که عملا به ذهن خوانی ایرانیان می‌پردازد.

موتور جستجوگر {گوگل} به تفکیک جغرافیایی استان‌های کشورمان از طریق نحوه جستجوی مردم می‌تواند بفهمد که چه کارهایی قرار است انجام شود و اساسا علایق مردم چیست."

بدینوسیله از افشاگری اطلاعات روشنگرانۀ دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور تشکر و از پروردگار منان برای ایشان به اندازه وزن بال مگسی عقل و همچنین از محل آن بودجه ای که برای ایندست کشفیات در اختیار دارند ثروت و مکنتی برابر آن دیگر برادران مسلم ارزشی که به کانادا هجرت فرموده اند آرزو میشود.

گوگل حیا کن؛ "ذهن خوانی ایرانیان" را رها کن!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

ابرانی و چشمان بی حیایش

Demo


ایرانی متاسفانه حیا حالیش نیست و با خیره شدن به چشمان مخاطب خود صدها بار سریعتر از گوگول میخواهد سر از همه چیز طرف در آورد. در مورد جاسوسی و تجسس از یکدیگر که شهره ما خاص و عام است. خمینی هم که سر تا پا ایرانی بود بیخود نبود که از بدو ورود خود به کشور گوگولی مگولی خود بنام اسلام (که شدیدأ تجسس و جاسوسی از یکدیگر رامنع میکند) اولین کاری که کرد این بود که با بی حیایی از مردم خواست که همسایه در مورد همسایه جاسوسی کرده و عناصر ضد انقلاب؟ را شناسایی و به عناصر پیروی انقلاب؟ تحویل دهند. شاید بهتر بود که بجای امام راحل او را امام گوگول بنامند بعد از زوالش و قبل از مقوایی شدنش.