خادمان دهان دریده

Fred
by Fred
10-Apr-2010
 

سخنان گهربار یکی از خادمان نظام پر برکت د ر مونیخ


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shazde Asdola Mirza

موش بخوره این "مبارزین سیاسی" نسل جدید رو!

Shazde Asdola Mirza


یادش بخیر، زمان اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران، اگه یه ساواکی در خارج کشور یک همچی گهی میخورد، دهنش همون جا سرویس کامل میشد!  حالا این جوون ها، فیلم و صدای یارو رو ضبط می‌کنن و میذارن رو اینترنت.  خدا پشت و پناه شون باشه!