ترور حلال "دانشمندان" در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Feb-2012
 

در جنگ اعلام نشده بین نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره با جهان آزاد بر سر برنامه غیر قانونی تسلیحات هسته ای و موشکهای قاره پیما؛ تعدادی از "دانشمندان " در ایران ترور شده که تنی از آنان از اعضاء نیروهای سرکوبگر مانند بسیج و پاسدار بوده اند.

از آنجا که تکنولوژی، نقشه و حتی متخصصین کلیدی برنامه تسلیحات هسته ای رژیم همه وارداتی از پاکستان، روسیه و کرۀ شمالی میباشند، تنها مونتاژچی میخواهند و به "دانشمندان" داخلی که از فرمانبرداری محض دست بردارند نیازی نیست.

رضا منصوری، فیزیکدان، استاد دانشگاه شریف، معاون پیشین وزارت "علوم، تحقیقات و فناوری" و یکی از خودی ترین های رژیم مسلمین از جمله مینویسد:

" حذف اندیشمندان و نه فقط دگراندیشان و جذب مداحان [در دانشگاه‌های ایران] مدتی است شروع شده است. این روشهای ترور نرم و انقلاب مخملی در دانشگاه‌ها، به نام انقلاب، به نام اسلام، و به نام ولایت فقیه نابودی علم را به دنبال خواهد داشت".

به عبارت دیگر؛ "حذف دگر اندیشان" یک جورایی قابل توجیه است ولی نه "اندیشمندان" خودی خودی. در تداوم انقلاب فرهنگی حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش) حضرات افتاده اند جان همدیگر و حالا نوبت به خودی ترین ها رسیده و ترور حلال آنان.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

every thing is hallal

by مآمور on

After stark confession of a US official  on Israel and MEK being behind assasinations of our scientists, there has not been one single thing left Haram between us and zionists.

For instance, keep on insisting that the occupying regime of plastine is cancerous tumor and must be removed from the face of earth, which will lead to demise of that regime and drive the zionists into a odysse is more halla than what the mother feeds to her child.

I wear an Omega watch


Roozbeh_Gilani

Regarding the very misleading term "nuclear scientists" ...

by Roozbeh_Gilani on

used in describing the killed bassiji, with a child alleged to have been fatherd by him; I'd stop objecting to the usage of the  term "nuclear scientist" on purely grounds of factuality, if his name was Alexi, Vadimir or Hung-il-koong or such, & his child looked oriental or slavic instead of lebanese

"Personal business must yield to collective interest."


Oon Yaroo

Any method in bringing down the IRR is/should be "hallal!"

by Oon Yaroo on

The concept of "hallal" does NOT solely apply to proper slaughter of animals, preparation of meat, treatment of women, conduct of sex but also to proper elimination of the criminal entities, destruction of terrorists, and annihilation of mullahs!

All these activities are hallal including military strikes!


پندارنیک

Of kosher pigs flying...

by پندارنیک on