دانشگاه تهران و فرقۀ ضاله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Feb-2012
 

دانشگاه تهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی
شورای  انضباطی دانشجویان

معاون محترم آموزشی دانشگاه

با سلام و احترام

به پیوست روگرفت نامه شمار ١٨٩٥٠٢⁄ ۴۴ / ک م مورخ ٢۶⁄۹⁄۹٠ شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص لغو پذیرش آقای کیان هاشمی دهج (پیرو فرقه ضاله بهائیت)، از دانشجویان پردیس کشاورزی) جهت ابلاغ و اقدام لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند نتیجه به قید فوریت جهت اعلام به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورا منعکس گردد.

* معاون فرهنگی و دبیر شورای

تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه

------------------------------------------------------

به عبارت دیگر؛ فقط به دلیل باور به دینی برخواسته از ایرانزمین که آزارش به موری هم نرسیده و جز منشأ خیر بودن در کارنامه اش نیست،  فرزندان ایران از تحصیل محروم میشوند.
تنها و تنها چاره برای رهایی از آپارتاید دینی، عقیدتی و جنسیتی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، که تروریست بین المللی و جنگ طلب هم تشریف دارند، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت آن است و لاغیر .
تبریک

* کمیته گزارشگران حقوق بشر: "در ماه های گذشته سال ۱۳۹۰، دانشجویان دیگری به همین علت از دانشگاه های صنعتی شریف، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و چند دانشگاه دیگر اخراج شده اند."


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Yadam Beh-Khair

Paid commentators.

by Yadam Beh-Khair on

فالکن  جان ایشان مزدور حقوق بگیر تشریف دارن. شما وقت گرانبها را صرف تیمار بفرماید.


stavackoli

Pendar

by stavackoli on

Pendar of course is very predictable.  He usually comes out with some choice words like "Baha'is should get their independence from the oppressive regime of Israel" or some nonsense like that.  Baha'is and the Baha'i Faith originated in Iran, albeit Baha'i Faith is a world religion, it should not be a reason for anyone's persecution; it is in Iran however and no one can defend that.  Now, if Pendar wants to deflect the obvious violations of human rights in Iran, our own country, by bringing up some Israel-Palestinian conflict that has nothing, NOTHING, to do with Iran and Iranians, it is his choice; but, it has nothing to do with Iran and Iranians in general.  We are concerned with the plight of humanity in general, but just because some other government somewhere else is an oppressive government, it does not make it alright for our own government to act like raping, torturing, murdering thugs that they are.  The relationship, or better stated, the lack of relationship between The Baha'i Faith and the state of Israel has been well-documented and I need not waste time here to repeat the obvious.  By the way, Baha'is do not want independence from Israel, or Iran, or any other country, we believe in separation of religion and state and are not in the business of running countries.  We are to obey "just" governments, of course we are obeying the government of Iran too, even though, they are the furthest thing from justice; we believe in non-violence, no matter how dreadful the circumstances might be.


پندارنیک

"[A]ll your **** Imams"

by پندارنیک on

I suspect you're purposefully mistranslating my comment for your targeted readers...........which is fine...............politics is a dirty game after all.........


delldaar

Pendar..

by delldaar on

if being in exile in Israel makes one an agent of Israelis ,then your Imam khomeini and all your **** Imams were  agents of Arabs and you Idiots have been sending Kheirrat and Zekkat to an enemy for hundred years

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If forced exile of Bahha, ullah to Palastine AKA Israel,by order of Moslem Shah, Nasserdinshah, makes one an agent of Israel, then what do you say about your so called Immam Khomeini living good part of his life in foriegn country, Iraq...then was he an Arab Agent .BDW its nice some time to take your /head out of your rear end and take a snfe of fresh aire..

 

 

 

 

 


maziar 58

........

by maziar 58 on

ko goshe shenava ?

for as long as all consider to be called and treated like goosfand!

Maziar


Demo

فرقه ضاله؟

Demo


آخر فرقه ای که خود یک بشر فانی را شریک خدا در مدیریت امور مخلوقات خود قرار میدهد و پیروان فریفته خود را برای ظهور او صدها سال است که سرگرم کرده و چاهی هم برای مخفی کردنش حفر کرده چگونه فرقه ولد خود را ضاله می پندارد که به والد خود ندا میدهد که «تو خواب تشریف داشتی وقتی آن شریک آمد و رفت»؟ آخر تا کی غلطیدن دراین مغلولات؟ واقعا حیف از حیات گرانبها در صرف گذراندن در حیاط این لاطائلات. بیائیم یک چند لحظه ای هم که شده به ظهور پیکر مقوایی امام راحل از بالای هواپیما و رژه و سلام نظامیان در برابرش بیاندیشیم تا به قعر معنای ضلالت پی ببریم!  


پندارنیک

مَن یُظهرُهُ الله

پندارنیک


 

 

 

هموطنان شریف بهایی ما سال‌هاست که مظلومانه و بی‌ پناه، سپر بلای
سیاستهای رذل حاکمان صهیونیست دولت اسرائیل شده‌اند. این قوم بزرگوار به
راستی‌ درخور هیچیک از مضائقی که از تبعات انحصار‌طلبی‌های نژادپرستانه
سران صهیونیسم بین الملل است، نمیباشند. برچسب ناروای عناد بهائیان با ملت
ایران، جاسوسی آنان برای اسرائیل و طرفداری ایشان از سیاستهای اشغال‌گرانه
صهیونیستهای متجاوز باید به همّت والای "محافل محلّی و ملی‌" این قوم شریف
زدوده شود...........حیفا، که مزّین به مقر بیت العدل اعظم است، بایستی از
زیر یوغ اشغال دولت اسرائیل خارج شده، تجلی‌ گاه رضوان حکومت خودگردان
بهائیان و مؤمنین امر بدیع گردد.