هی آمریکا؛ بچرخ تا بچرخیم

Fred
by Fred
20-Feb-2012
 

بنابر انبوه شواهد و مدارک انکارناپذیر، تروریسم افسار گسیخته و جنگ طلبی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، اظهر من الشمس است.

با اینهمه؛ ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان با انکار حقایق عینی ادعاهای عجیب غریب رژیم را به انحای مختلف تکرار و قرقره میکنند.

اگرچه این کار نازنینان تازگی ندارد و راه به دهی نبرده و نخواهد برد، ولیکن، خطر در باور کردن ادعاهای پوچ خودشان است.

این روزها تهدیدهای ابلهانه در بستن تنگه بین المللی هرمز و مانورهای متعدد بلم ها، هلیکوپترها و هواپیماهای شکاری عهد دقیانوس با پشتبند موشکهای دور-برد وارداتی کرۀ شمالی و تلاش برای دستیابی به تسلیحات غیرقانونی هسته ای؛ احساس کاذب قدر قدرتی به اینان داده.

ایندست خودفریبی، وحوش و ثلاثۀ مستقر در غرب را به مبارز طلبی و فریاد آی نفس کش انداخته.

اگر دود این کارها فقط به چشم همین ها میرفت؛ خوب میرفت، که خود کرده را چاره نیست، ولیکن این دلاوران از جان و آینده ایران و ایرانی مایه میگذارند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
NY GAL

Iranians don't have beef with Isreal

by NY GAL on

To Maamoor

Speak for yourself. Iranian people don't have beef with Isreal or USA. Iranians don't give a damn for palestians cause. Palestine is not our problem. Islamic rapist rulers are our problem.  


مآمور

correction

by مآمور on

Israel. our beef is with israel not US!

I wear an Omega watch


Demo

دور گردون

Demo


يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور
كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور
اي دل غمديده حالت به شود دل بد مكن
وين سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
چتر گل در سر كشي اي مرغ خوشخوان غم مخور
دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نگشت
دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور
هان مشو نوميد چون واقف نه‌اي ز اسرار غيب
باشد اندر پرده بازيهاي پنهان غم مخور
اي دل ارسيل فنا بنياد هستي بركند
چون تو را نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخور
در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم
سرزنشها گر كند خار مغيلان غم مخور
گر چه منزل بس خطرناك است و منزل بس بعيد
هيچ راهي نيست كان را نيست پايان غم مخور
حال ما در فرقت جانان و ابرام رقيب
جمله مي‌داند خداي حالگردان غم مخور
حافظا در كنج فقر و خلوت شبهاي تار
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور