تفاخر به جهالت

Fred
by Fred
21-Feb-2012
 

خبر میرسد که حاج آقا آیت الله جوادی آملی که "مرجع تقلید" تشریف دارند در جلسه اختتام "کنفرانس بین المللی فقه و قانون" که سه روز هم طول کشیده تا "پژوهشگران ایرانی و خارجی" به رتق و فتق امور بپردازند گفته :

" حقوق بشری که سازمان ملل و جوامع بین المللی حول محور آن تنظیم شده است، به هیچ عنوان پایه علمی ندارد و کشورهایی که در قانون گذاری به فقاهت تکیه نکرده اند هم قانون خود را بر پایه غیر علمی بنا کرده اند."

به عبارت دیگر؛ حقوق بشر و قانونی که چشم از حدقه در نیاورد، لنگ و پاچه پاره نکند، دختر بچه به عقد خر پیر ندهد و ضعیفه ها را نصف مردان حساب نکند و دیگر از ایندست ارزشگذاری های علمی بدرد نمیخورد و لابد همانند اقتصاد، مال خر است.

تنها و تنها چاره، تلاش بی امان برای سرنگونی نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر، اینها اهلی نخواهند شد.

تبریک

پ.ن. به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

اهلیان باهوش!

Demo


و اگر چند سطری هم ار اعمال انسانی و بشر دوستانه اهلیان باهوش! اشغالگر در عراق و افغانستان و لیبی و سوریه در مقایسه با مسلمین وحوش! بزنیم شاید که آنجایمان از نفرت و کینه وحسد کمتر به جلز و ولز افتد!


Azarbanoo

Rou keh Nist But Sang e Pa Ast

by Azarbanoo on

Akhoonds are shameful with their audacity.