جَنگِ خوب


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Feb-2012
 

سرتیپ پاسدار محمد حجازی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره گفته:

"مفهوم تغییر استراتژی که مقام معظم رهبری اعلام کردند این است که ما دیگر منتظر نمی‌مانیم تا دشمنان دست به اقدام علیه ما بزنند و بعد ما تازه اقدام عکس‌العملی انجام بدهیم."

به عبارت دیگر؛ وحوش در شُرف مسلح شدن به سلاح غیرقانونی هسته ای که بارها و بارها اعلام کرده اند در پی محو اسرائیل از صفحه روزگار میباشند و تازگیها فعالیتهای تروریستی خود را به صورت چشمگیری افزایش داده اند، رسماً اعلام میکنند که استراتژی حمله پیشگیرانه را پیش گرفته اند.

سئوال:

آیا نازنینانی که مخالف استراتژی حمله پیشگیرانه از جانب کشورهای دموکراتیک هستند؛ همین مخالفت را درقبال وحوش جنگ طلب ایرانی کُش ایران ویران کُن هم دارند؟

آیا مخالفین راستین جنگ باید جنگ طلبی، تحریکات مداوم رژیم منجمله عملیات تروریستی و سرپیچی از فرامین شورای امنیت را به گردن دیگران بیاندازند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Look who's talking...

by پندارنیک on

 

 

"سرپیچی از فرامین شورای امنیت" گفتی‌ و کردی کبابم........