خامنه ای الله است

Fred
by Fred
23-Feb-2012
 

پیشتر در چندین و چند مرتبه؛ برای نمونه در اینجا، اینجا و اینجا، در مورد روند به درجه الوهیت رساندن علی آقا رهبر، مطالبی تقدیم شد. به نظر میرسد که با این گفته به آخرین پله رسیده:

" امروز این تفکر که اطاعت از ولی فقیه٬ اطاعت از خدا است در کشور ما نهادینه شده و حافظ انقلاب همین تفکر است."

صحت یا سقم نهادینه شدن این ادعای شرک آمیز(تنها گناه نابخشودنی در قرآن) حاج آقا آیت الله مصباح یزدی به جای خود؛ به گواهی تاریخ، ایندست باد کردن و ابرمرد سازی افراد در بالاترین جایگاه قدرت یک کشور و نسبتهای مافوق بشری دادن عاقبت خوشی نداشته است.

پیش از بروز فاجعه ای که در راه است، آنهاییکه به ایران و ایرانی دلبستگی دارند و آینده آنان برایشان مطرح است، هر آنچه در توان دارند باید هزینه کنند تا کلیت این نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره را سرنگون سازند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

how to be a real solider

by مآمور on

In a professional army like The US army, when a solider gets commissioned to the forces he or she will enter into a contract. A contract according to business law is an exchange of good or service for some thing of financial value.

In Iran too, if a male being called for duty, he will get paid-any body did duty in Iran here?- he, the solider, will receive (just bit though) financial compensation.

Therefore, if some body is not getting paid for a duty of a soldier or any other professions in this world, he has not entered a contract therefore he is not a solider.


maziar 58

.........

by maziar 58 on

EY khar oon aalah!

Maziar


Demo

The Sticking Truth @ Work, COL

by Demo on

The sticking 'truth' will sooner or later cause a sensational burning in its denier & will transform LOL to a COL (Cry Out Loud)!


religionoutofgovernment

Vezarate Etelaat at work, LOL

by religionoutofgovernment on

These days vezarate etelaat is hard at work sending an army of syber soldiers after our friend Fred. They have names such as Neek and Demo etc. LOL.


Demo

خدا، شاه، میهن

Demoدر زمان پهلوی تبدیل شد به خدا، فقیه، ولایت در زمان خمینی وخامنه ای!

ولی تفکر روحانیت درباری تغییری نکرد که نکرد. 

و نه شاه به اطاعت خلق از خدا اهمیت میداد و نه فقیه!

ولی سرپیچی از اطاعت هر دوشان یعنی حبس و شکنجه و اعدام.


Demo

Iranians' Mentalities Flaws!

by Demo on

With the like mentalities of the blogger & of the 2 commentators below, no hope is in horizon for any regime changes! And even if a regime change ever takes place it will not be much different than the current one! Guaranteed!


Azarbanoo

I Agree

by Azarbanoo on

Rahbar e Jani, Dozd & Doroghgo.


jmyt17

خامنه ای الله است

jmyt17


 

Khamenei is allah in my Mostara.

We respect him at our Mostara day by day.