قتل کشیش تجاوزگر جنسی

Fred
by Fred
24-Feb-2012
 

چندی پیش در نوشته ای در مورد حکم اعدام کشیش ایرانی، یوسف ندرخانی، که به دلیل "جرایم خشن مانند تجاوز و اخاذی‌های متعدد به این مجازات محکوم شده است" عرض شد:

"انگاری جهان متمدن هنوز ملتفت نشده که با چه وحوش ایرانی کُشی طرفه که با قوانین زمان بربریت افتاده اند به جان یک ملت و داره به سلاح اتمی هم مسلح میشه تا بیاد دنیا رو مدیریت کنه."

حالا خبر میرسد که "حکم اعدام" کشیش ندرخانی به "دایره اجرای احکام" ارسال شده، یعنی قتل قریب الوقوع یک ایرانی دیگر فقط و فقط به جرم باورهایی که دارد.

تا زمانیکه سایۀ نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره از سر ایران و ایرانی کم نشود؛ سقوط آزاد انسانیت در ایران هر روز ابعاد وحشتناک تری بخود خواهد گرفت.

تنها و تنها چاره تلاش بی امان برای سرنگونی فرمانروایی خونبار حاکمیت مسلمین است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
h.jahanshahi

اعدام بخاطر اعتقاد به مسیحیت

h.jahanshahi


امروز در روزنامه ی آلمانی «دی ولت» نوشته اند که او را میکشند چون حاضر نیست از مسحیت به اسلام بازگردد

درمورد اتهام تجاوز جنسی چیزی ننوشته اند و من هم باین سادگی ها اتهامات جمهوری اسلامی را باور نمیکنم. هدف جمهوری اسلامی در اجرای احکام تنها ایجاد رعب و وحشت هست

لینک


Demo

تق و لَق ارزان

Demo


مغلطه آن دینی است که آیینهای آن ختنه کردن مرد و صیغه نمودن زن و ریش مرد و چادر زن و از این قبیل باشد و اطاعت از آخوندی روضه خوان را با اطاعت خدا یکی بداند در واقع همان دین مبینی است که از بینی شاهان صفوی بیرون آمده و باز مانده اش روحانیت درباری و حوضچه های آخوند ساز است. البته که در چنین دینی! اختیار انسان دیگر دست خودش نیست و تیغ سلمانی در انتظارش اگر خلاف امر مُلا  و نه بر طبق پیام خدا کَرد مسلمانی!
برای اینکه مفهوم تق و لقی دین مبین؟ را در کشورمان پی ببریم  لطف کرده و بلاگ تپش در همین صفحه را که بازی حاج محمد رضا شاه پهلوی را با الله و با امامان و شیعه را نشان میدهد را تماشا کنیم تا به معنای ضرب المثل پالون عوض کردن خر پی ببریم.
//iranian.com/main/blog/tapes-871


Roozbeh_Gilani

Ali (Shane?) Stone, I hope you read Fred's blogs....

by Roozbeh_Gilani on

and would care to telll us what you - as the latest concvert to the religion of Shiat islam, in  Iran, where no other than the Shiat god's spoksemen himself rules-think about the planned murder of this Iranian man , for no other reason than him believeing in what you once believed in, and your parents, friends , relatives believe in right now...

"Personal business must yield to collective interest."


Fred

Medulla Oblongata

by Fred on

What are you talking about?

When one believes the regime is unreformable, it means its claim to reform, hypothetical or not, is as good as a three dollar bill.

Have a good day.

 


Medulla Oblongata

Congratulations!

by Medulla Oblongata on

You said it all, "the unreformable Islamist Rapist regime"!

So if IR "hypothetically"declare real, genuine reforms tomorrow morning, you would be happy and content?

 

 


Fred

مغلطه گران

Fred


بسیار امر ساده ای است؛ همین چند روز پیش در ایران در بوق و کرنا کردند که  پسر الیور استون را به دین مبین مشرف کرده اند، انسان است و حق انتخاب دارد و مبارکش باشد.

ولی چرا همین حق را برای ایرانیان و مسلمانانی که میخواهند انتخاب دیگری بکنند قائل نیستند و آنها را بنا بر دستورات آئینی مستوجب قتل میدانند؟


Demo

سقوط آزاد جهان متمدن

Demo


آخر آن مغرورخان و یا معظم خانومی که تا کنون ملتفت جنایات بیشمار جهان متمدن از بدو وجود خود نشده چگونه بخود اجازه میدهد که در مورد حاکمیت مسلمین نظر بدهد؟ آیا اسلام و مسلمین باعث تلفات ١٠٠ میلیون و بیشتر انسان کُشی در جنگهای داخلی (جنگهای جهانی؟ به روایت فریبنده و دروغین خود جهان متمدن؟) شدند و یا خود آن متمدین کاذب و قلابی؟ آیا جنایات وحشتناک ١٠ سال سابق در عراق و افغانستان و لیبی و غیره توسط مسلمین ایرانی کُش صورت گرفته و یا یا جهان متمدن مسلمان کُش و غیر مسلمان کُش؟ تمدن این جهان متمدن همانا که بدرد عمه بشر میخورد و حسابرسی نهایی مسببین این انسان کُشیها و جنایاتهای روز مره دیگر با خالق جهان متمدن؟ و غیر متمدن؟ است که بعد از اقامت موقتشان در این جهان تحویلشان گرفته و اعمالشان را چون پرده سینما برایشان به نمایش در می آورد حال میخواد ایرانی باشند و یا اسراییلی و یا هر گُل سر سبد دیگر. 


Arash Kamangir

Nadrkhani is a hero

by Arash Kamangir on

My heart is with Nadrkhani and his family. If I was religeous, I would convert 1000 times. Hell with Islam.


Fred

Medulla Oblongata

by Fred on

For a long long time I've been an advocate of airtight sanctions, which includes oil/gas/Central Bank and openly helping the Iranian people with logistical needs to overthrow the unreformable Islamist Rapist regime.

If you go to the list of blog and article entries, you will see this has been stated repeatedly. 


Medulla Oblongata

Be more specific

by Medulla Oblongata on

تنها و تنها چاره تلاش بی امان برای سرنگونی فرمانروایی خونبار حاکمیت مسلمین است و لاغیر."

I am very irregular reader of your posts. Most of the time have difficulty to follow you but by and large understand what you want to convey, however it seems you don't offer an actual solution to the problem. Slogans are good but up to a point. I am eager to know if you have any suggestion or plans as to how overthrow and demolish IR's heinous rule?

And rest assured, no disrespect or sarcasam intended in above remarks.