آذربایجان در بند

Fred
by Fred
25-Feb-2012
 

نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره تاب تحمل کوچکترین فعالیت مدنی ایرانیان آزاده را که خارج از مدیریت  خود باشد ندارد.

بانو فرانک فريد، شاعر، مترجم، نویسنده و فعال جنبش زنان در آذربایجان است که پس از ضرب و شتم مرسوم وحوش در زمان بازداشت سرانجام چند روز پیش در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز "محاکمه"  شد.

"دادگاه، شرکت خانم فريد در کنفرانس‌های خارج از کشور، مصاحبه با رسانه‌ها و نیز انتشار مقالات او در نشریات مختلف را مصداق تبلیغ علیه نظام دانسته است."

ضدیت با آزادی و خصوصاً زن ستیزی جزء لاینفک سیستم حاکم در سی و سه سال گذشته است.

خبر خوش آنکه، مسلمین حاکم در خشکاندن ریشه آزادگی در ایرانزمین شکست خورده اند و این امر در آذربایجان، قطب تاریخی سرافرازی و آزادیخواهی ایران مشهود  است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mash Ghasem

PN,of course you're the only infallible one on IC, correct all

by Mash Ghasem on

the time, on every single issue, for every concievable matter and reason at hand.

Does that remind you of someone?

A little like you phocking Emam!

 

 


پندارنیک

"Fred actually has had decent blogs more than once"

by پندارنیک on

I had to look up "incorrigible".............it doesn't surprise me that Fred is gradually looking better to you and your ilk.........it simply means he's playing his role right...............you soosoolialsts  :))

No follow-up will be posted.......


Mash Ghasem

PN & Demo you two are simply incorrigible, shame on you both!

by Mash Ghasem on

For once Fred has a decent blog, and all you could write is utter BS and nonesens. Come to think of it Fred actually has had decent blogs more than once, and in every single occassion all you have is the same utter BS.

Question) PN and Demo, when was the last time you wrote a blog on Political Prisoners in Iran?

Answer) NEVER.

Shame on both of you.


Babak K.

  If one believes in

by Babak K. on

 

If one believes in justice or truth, and equality, it does not mean that the person is a communist.

If one supports and respects Israel, is because he or she compares an Israeli soldier to a Savak agent, the Islamic regime's Passdar and Bassiji, or Iraqi soldier on Iranian soil, and today's Syria's Assad soldiers, or Taliban memeber, or Saudi solders.

I am hoping for all my brothers and sisters in Azebaijan to be in for front of our struggle for democracy as they always have been. I realize that some cawords and Be-Vojdans among us by their low blows are helping the Islamic regime intentionally or unintentionally.  But please do not be discouraged by these          Be-Vojdans and their low blows, because they have nothing else except to accuse you of something that you are not.  Islamic regime enjoys all these Be-Vojdani and Be-Sharafi that are aimed toward you, because all supporters of present and past estebdads and parnoid ex-communists would love to see we become discoouraged.  Hang in there, because we all Iranians together will keep the dreams of Satar Khan, and Bager Khan alive.


Babak K.

Pendar Neek.\,Having a

by Babak K. on

Pendar Neek.\,

Having a little Sharaf and Vojdan never will hurt you.  Only a caword uses low blows.


Demo

اشک خونین تمساحان دربند

Demo


 


دربند در شمال تهران است و نه در آذربایجان. منطقه ای که تمساح های شکارگاه سلطنتی واقع شده در آنجا هرگز و هرگز برای شکار بیشتر ملت به آن بر نخواهند گشت. حتی اگر بجای ٢ بار در روز روزی ٢٠٠٠ هزار اشک خونین بریزند از غم دروغین برای ایرانی و ایرانیان و آذر بایجان و بهاییان و اینجاییان و آنجاییان و غیریان و لاغیریان.


Maryam Hojjat

Bravo to you Zan e Brave, Azari Irani

by Maryam Hojjat on

thanks for posting. 


پندارنیک

...

by پندارنیک on

 

 

 

هر وخ فرصت کردی، نظرت رو در باره "جدایی‌ خواهی" که توسط برخی‌
عوامل شناخته شده آذری تبلیغ میشه بنویس. صاف و پوس کنده، بدون ناز و کرشمه
و چن تا نقطه شعر و زورکی علی‌ شریعتی‌ رو یه جاییش چپوندن. این رو
میدونیم که اسرائیل داره توی جمهوری آذربایجان شلوغ بازی در
میاره..........