اُسکار برای بلاهت و توحش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Feb-2012
 

از بدو روی کار آمدن نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره؛ شوهای اعترافات تلویزیونی یکی از ارکان رکین وحوش حاکم بوده.

از آیت الله العظمی شریعتمداری که جان خمینی را نجات داده بود ولیکن مخالف بدعت ولایت فقیه، تا تاریخ مصرف گذشتگانی همچو سران حزب خائن توده، نورالدین کیانوری و طبری که همدست "امام" شده بودند.

از اکنون استاد دانشگاه در کانادا که فلسفه بافی میکرد تا برای "اصلاح طلبان" وحاهت جهانی بخرد، تا کارچاق کنان شرکتهای نفتی وابسته به رقیب در مافیای درون رژیم.

از نویسندگان یک لا قبای ایراندوست که وحوش تاب تحمل آنان را ندارند تا دانشجویانی که جز جرعه ای آزادی در پی هیچ چیز دیگر نمیباشند.

همه و همه و بسیاری دیگر، وادار به بیگاری بازیگری در شوهای اعترافات تلویزیونی به کارگردانی وحوش شده اند.

در تماس کوتاه تلفنی، سهام الدین بورقانی، یکی از روزنامه نگاران دستگیر شدۀ اخیر به مادرش گفته:

" حرف‌های من را در روزهای آینده باور نکنید."

خیال همۀ اسرا، مخصوصاً زاده شدگان کوشندگان و پرورش یافتگان انقلاب خوش عاقبت راحت باشد که برای تماشاگر؛ به شهادت بازده سی و سه ساله، شوهای اعترافات تلویزیونی، که شایسته دریافت اُسکار برای به تصویر کشیدن میزان بلاهت و توحوش رژیم است، فقط کاربرد فراهم آوردن موقعیتی دیگر برای ابراز نفرت از وحوش کارگردان و سازنده آنها را دارد و دیگر هیچ.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

از دیگر شیوهای اعتراف

مآمور


نوشتن بلاگ  با خشم و عصبانیت است. عتراف به برتری فیلمی که در ایران ساخته شده و توسط ایران حمایت شده البته کاری بس مشکل برای جناب فرِد میباشد.
اعتراف کردن الزامأ نباید تلخ باشد مثل اعتراف به عشق.
از این اعتراف شما من بسیار لذت بردم.

I wear an Omega watch


Zorumbaa

Too Little, Too Late!

by Zorumbaa on

See the following in reference to Framarz post.A Historical Time and Place Gone by!by Zorumbaa on Mon Feb 27, 2012 10:58 AM PST


Demo

اُسگاری برای استقامت اهلیون!

Demo


«حرفهای من را در روزهای آینده باور نکنید»
و چرا باید حرفهای گذشته و حال ایشان را باور بداریم؟
حقا که باید یک گاری از جوایز متعدد همره با اُسکاری که آنرا می کشد به این قهرمان ملی و اهلی از جهت استقامت و پایداری؟؟ ایشان در برابر ظلم و بی عدالتی حاکمان بر سرنوشت هموطنانش اهدا نمود!!!
و اگر هم مبارزان واقعی حق و حقیقت چون منصور حلاج که تکه تکه بدن خود را در استقامت و پایداری از دست داده امروز سر از خاک بر میداشتند بطور یقین ایرانی بودن خود را انکار میکردند!
//fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9...


Souri

na sar dasht na tah!

by Souri on

ma ke yek kalam az in be estelah BLOG , chizi nafahmidim.

Translation please!