حسادت خَرکی به فرهادی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Feb-2012
 

"فیلم «جدایی نادر از سيمين» تصویر کج و مأجوجی از ایران دارد؛ فضاي تلخ و تیره و تاريكی از جامعه ایران به تصویر مي کشاند، در حالی كه بنيان‌های خانواده ایرانی بسیار سست و شکننده می باشد و سودای رفتن به خارج و ایجاد امنیت برای خانواده در این فیلم بسیار مشخص است.

آنها مي‌خواهند از ایرانی كه پرچمدار آزادي‌خواهی و عدالت‌جويی و حکومت بدون وابستگی به غرب خصوصا آمريكاست، چشم‌پوشی كنند و توسط فيلم‌هايی مانند «جدایی نادر از سيمين» كه به مجامع جهانی راه پیدا می كند، تصویر نادرست درونی ایران را نمایش دهند.

اصغر فرهادی در راستای انديشه‌های آمريكا، اروپا و صهيونيست‌ها قدم بر مي‌دارد."

این حرفها را حاج آقا جمال شورجه؛ کارگردان ارزشی از قماش همان حاج آقا فرج الله سلحشور خودمان زده. آقا جمال یک دوجین فیلم ساخته که بدرد در کوزه گذاشتن هم نمیخورند.

سئوال:

آیا همه این آسمون ریسمون بافتن های حاج آقا جمال که با وجود دسترسی به همه منابع دولتی در فیلمسازی پُخی نشده؛ از سر حسادت خرکی به فرهادی نیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
RostamZ

Typical IRI

by RostamZ on

They just want to put down everyone else because they are illetrate and cannot make anything decent and good.


Azarbanoo

Of Course, this jerk cannot Stand Farhadi's

by Azarbanoo on

success.