لواط خانۀ خدایگان علی آقا رهبر ٢؛


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
01-Mar-2012
 

پیشتر در باره نامۀ سرگشادۀ مهدی محمودیان؛ یکی از اسرای خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر چند سطری تقدیم شد.

"در زندان های تحت امر شما، مواد مخدر به وفور، لواط و کرایه جنسی یک انسان مکرر و ضرب و شتم و تحقیر بیداد می کند.

در حکومتی که مسئولینش هر روز دم از مدیریت جهان می زنند و از حقوق بشر و حقوق انسانی در دیگر کشورها انتقاد می کنند. لذا همگی وظیفه داریم نا حداقل دامن اسلام را از این همه فجایع و جنایات پاک کنیم و این وظیفه قاعدتا با توجه به مسئولیتی که به هر دلیل سیاسی و شرعی بر دوش حضرتعالی به عنوان حاکم نظام مدعی اسلامی و به عنوان کسی که خود را نایب امام زمان می خواند گذاشته شده است بیشتر سنگینی میکند ، به امید اینکه قبل از آنکه خیلی دیر شود و با از دست دادن نزدیکانتان متوجه شوید که جوانان این مرز و بوم در زندانها چه می کشند."

اکنون خانم فاطمه الوندی، مادر مهدی، خبر میدهد:

"وقتی به ملاقات مهدی رفتم، گفت اگر ملاقات حضوری بود، بدنش را نشانم می‌داد که بر اثر ضرب و شتم کبود است. یک سرباز گلویش را گرفته و سه نفر دیگر او را در زمان انتقال از زندان رجایی شهر به اوین به شدت زدند به نحوی که پسرم بیهوش شده است."

خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مستقیماً مسئول حفظ جان و سلامتی مهدی محمودیان است. آن روز دور نیست که در دادگاه لاهه این نایب آقا امام زمان مجبور به پاسخگویی به جنایات علیه بشریت شود، آنروز دور نیست.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Oon Yaroo

Dear Fred, In not a distant future, all members of IRR regime

by Oon Yaroo on

right after its collapse will be rounded up in Gombolazim and forced into collective lavat and Cannibalism.

//en.wikipedia.org/wiki/Cannibalism

 


anglophile

فرد خان ببخشید ما از بحث خارج شدیم

anglophile


 

تقصیر این شراب میرزاست که نمیگذاره حواس آدم جمع موضوع باشه.

 Red Wine

...

by Red Wine on

ادب و احترام دو طرفه است،تا زمانی‌ که این گونه نا اهلی کنی‌،نا اهلی می‌‌بینی‌.


anglophile

شراب میرزا

anglophile


  شراب میرزا دیگه قرار نبود ادب فامیلی رو به نمایش بگزاریدا!

در ضمن شما روبه خدا بیشتر از دو نسل به عقب بر نگردیا که هرچی‌ عقب تر بگردی سوراخ سنبه‌ها بیشتر هویدا میشن (ل ا ل).

 Red Wine

...

by Red Wine on

تو شاید از ما اندک چیزی بدانی‌ اما مطمئنم که از ۲ نسل آنورتر از خودت هیچی‌ نمیدانی،خوب این هم طبیعی است،مقصر تو نیستی‌،مردگانت کسی‌ نبودند که کسی‌ از اینان یادی کند،اما بینِ خودمان باشد.. عجب این چنگیز و دار دسته‌اش ترتیبِ جد و آبادت را داده ند که هنوز تو گوه گیجه داری و اسهالِ زبان !


anglophile

" صد رحمت به چنگیز و دار و دسته‌اش !"

anglophile


شراب میرزا میگن قجرا از از نظر قومی‌ نسبت دارن با قوم مغول. دیدم رحمت به چگیز فرستادید  گفتم یادی از رفتگانتون کرده باشم.

Red Wine

...

by Red Wine on

در ژولیه سال ۱۹۹۹ دولت کلمبیا به ما اجازه داد تا برنامه‌ای در رابطه با زندانیان سیاسیِ کلمبیایی (بیشتر وابستگان فارک بودند و یا افرادی از ۳۸ باندِ مختلفِ نارکو+سیاسی و نارکو+ تروریست) بسازیم،برای همین بازدید‌های زیادی در ۳ هفته از ۴ زندان مهم این کشور به عمل آوردیم،حال بعد از گذشتِ ۱۳ سال از آن گزارش و خواندن مطالبی‌ که در ایران رخ می‌‌دهد (زندانها !) به نظرم می‌‌آید که زندان‌های کلمبیا بهشت برین می‌‌بایستی‌ باشند.

هدفم مزاحمت نبود تنها اشاره‌ای کوچک به یک دلگرفتیِ دیگر در رابطه با ایران ... چه به مملکت آوردند... صد رحمت به چنگیز و دار و دسته‌اش !

با سپاس از جنابِ   فرد خان.