زمزمۀ فروپاشی ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Mar-2012
 

رد خور ندارد؛ راجع به هر جنبۀ نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره صحبت شود؛ اسلامیستها/یهودستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان میگویند مختص به ایران نمیباشد.

میگویی در زندانهای مسلمین جابر شکنجه و کهریزکی کردن رواج دارد، میگویند ابوغریب و گوانتانمو هم به همچنین.

میگویی مسلمین حاکم مملکت را تاراج میکنند؛ میگویند یهودیان وال استریت هم به همچنین.

میگویی وحوش با پی گیری برنامه غیرقانونی تسلیحات هسته ای ایران را در معرض حمله نظامی کشورهای آزاد قرار داده اند؛ میگویند اسرائیل ۳۰۰ تا بمب داره چرا "ما" نداشته باشیم؟

میگویی عصر اطلاعات است و ایجاد محدودیت، قطع کردن و یا کاهش عمدی سرعت اینترنت به اندازه ای که قابل استفاده نمیباشد ابلهانه است؛ میگویند:

" امروز محدودیت های اینترنتی آمریکا چند برابر ایران است."

میگویی همین دست منطق و استدلالات محکمتان است که مملکتی ثروتمند با فرهنگ غنی، انواع منابع طبیعی و بیش از همه، مردمی هوشیار را به جایی رسانده که ملاحظه میفرمایید، میگویند:

" امروز زمزمه فروپاشی ایالت های آمریکا به گوش می رسد و زمینه های آن آماده شده است. امروز جو و فضای غرب همانند شوروی قبل از فروپاشی شده است و علت آن هم فقر و ناعدالتی است."

تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت رژیم وحوش "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Harpi-Eagle

Good job ...

by Harpi-Eagle on

Fred, this blog was so good, it even shut Demo and Pendar up, finally.

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


rtayebi1

دمت گرم

rtayebi1


you nailed it.

حرف دل‌ ما را زدی

 


Doost daaram pas hastam

Oldest trick in the book

by Doost daaram pas hastam on

is to change the subject and Hezbollahis use it everytime they get desparate, which is very often.