جدایی هنیه از علی

Fred
by Fred
04-Mar-2012
 

سرانجام قیام جاری مردم سوریه علیه جمهوری موروثی آل اسد؛ سرنگونی وحوش بعثی (نامی که سوری ها به آنان داده اند) است.

به دلیل شرکت فعال در قتل عام مردم سوریه، با سقوط وحوش بعثی، وحوش حاکم بر ایران تنها کشور متحد استراتژیک خود را از دست خواهند داد.

گروه تروریستی حماس که نان خور وحوش حاکم بر ایران است به خوبی بر این امر واقف است و از میزان نفرت اعراب، نتنها در سوریه، از مسلمین حاکم بر ایران نیز آگاه میباشد.

به همین خاطر است که تروریستهای حماس شروع کرده اند حساب خود را از وحوش حاکم در دمشق و تهران جدا کردن و از آنان فاصله گرفتن.

پیش از آنکه وحوش جنگ طلبِ ایرانی کُش و ایران ویران کُن به تسلیحات هسته ای مسلح شوند و بقای حکومت خود را بیمه کنند؛ برای سرنگونی آنان جهان آزاد باید در کنار تحریم کامل نفت/گاز/بانک مرکزی و بازرسی ترابری هوایی/دریایی، به مردم ایران کمک لجستیکی کند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of translation...

by پندارنیک on

 

 

چرا اصرار داری بگی‌ آخوندا مسلمون  راستکی هستن، بعدش مگه شوروی اتم نداشت که اون‌جوری بود ولی آخرش اینجوری شد........ 


Demo

جدایی اصلی از جعلی

Demo


خیلی آسان است تشخیص مغرض از مخلص در کلام با توجه به فقدان ارائه مدرک در اثبات ۲ مورد زیر:
اثبات مسلمان بودن حکام بر ایران؟
و اثبات اینکه دستیابی به سلاح هسته ای بیمه عمری است برای ایرانیان ایرانی کُش حاکم بر مملکت؟